Mời tham dự Hội nghị tuyên truyền,giới thiệu Bộ pháp điển
Sign In

Thông Báo

Mời tham dự Hội nghị tuyên truyền,giới thiệu Bộ pháp điển

Ngày 13/6/2017, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 48/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc các chủ đề khác. Để giúp các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận Bộ pháp điển nói chung, kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục nói riêng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển như sau:
- Thời gian: 8h ngày 26/7/2017 (Thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường E2, nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Chi tiết xin xem file đính kèm./.