Mời Họp Hội đồng thẩm định các đề mục: Thi hành án dân sự; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Sign In

Thông Báo

Mời Họp Hội đồng thẩm định các đề mục: Thi hành án dân sự; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chủ trì thực hiện pháp điển đối với các đề mục: Thi hành án dân sự; Thi hành án dân sự; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1417/QĐ-BTP thành lập Hội đồng thẩm định các đề mục trên.
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với các đề mục trên như sau:
- Thời gian: 14h00 ngày 20/9/2017 (Thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường Đa Năng, Nhà N6, Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.
Chi tiết xin xem file đính kèm./.