Mời tham dự Tọa đàm tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác HTPL cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Doanh nghiệp
Sign In

Thông Báo

Mời tham dự Tọa đàm tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác HTPL cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Doanh nghiệp

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình 585, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) tổ chức Tọa đàm tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác HTPL cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Doanh nghiệp. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 14h ngày 05/10/2017
- Địa điểm: Phòng sen trắng AB, Trung tâm phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Chi tiết xem file đính kèm./.
File đính kèm