Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý phát sinh thông qua hoạt động pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực đầu tư
Sign In

Thông Báo

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý phát sinh thông qua hoạt động pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực đầu tư

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình 585, Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về Những vấn đề pháp lý phát sinh thông qua hoạt động pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực đầu tư.  Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 08h ngày 13/10/2017
- Địa điểm: Phòng sen trắng AB, Trung tâm phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Chi tiết xem file đính kèm./.