Giấy mời và tài liệu họp Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hiệu lực của một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành
Sign In

Thông Báo

Giấy mời và tài liệu họp Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hiệu lực của một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư lưu trữ và 28 đề mục, ngày 02/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 547/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ biên tập Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chấm dứt hiệu lực của một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan: Quốc phòng; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ biên tập để lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự cuộc họp và phát biểu ý kiến.
- Thời gian: 14h00 ngày 19/4/2018 (Thứ Năm)
- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
(Hội trường họp xin xem tại Bảng Thông báo gắn ở cổng Bộ Tư pháp)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phùng Thị Hương, Chuyên viên Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Điện thoại: 024.62739660, 0976154485 hoặc email : huongpt1@moj.gov.vn.