Thông báo về việc tạm hoãn sử dụng để nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL
Sign In

Thông Báo

Thông báo về việc tạm hoãn sử dụng để nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Bộ pháp điển điện tử, năm 2018, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp Phần mềm pháp điển. Đến nay, các tính năng của Phần mềm đã được chỉnh sửa, nâng cấp và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Bộ Tư pháp thông báo đến các cơ quan thực hiện pháp điển như sau:

1. Bộ Tư pháp thực hiện cài đặt Phần mềm pháp điển mới trong 04 ngày (từ ngày 20/10/2018 đến hết ngày 23/10/2018). Bộ Tư pháp thông báo để các cơ quan tạm dừng sử dụng Phần mềm pháp điển trong 04 ngày nêu trên.
Phần mềm pháp điển mới chính thức được sử dụng kể từ ngày 24/10/2018 (Tên tài khoản và mật khẩu của các cơ quan, đơn vị không thay đổi).
2. Bộ Tư pháp đăng tải thông tin về các tính năng của Phần mềm pháp điển được thay đổi, nâng cấp và hướng dẫn cách sử dụng tại mục Tài liệu tham khảo thuộc phần Danh mục trên Phần mềm pháp điển mới và mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
Trong quá trình sử dụng Phần mềm pháp điển mới, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan kịp thời trao đổi với Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để tháo gỡ, xử lý.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Pháp điển và hợp nhất  văn bản QPPL - Cục Kiểm tra văn bản QPPL; số điện thoại: 04.62739660; hộp thư điện tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.