Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sign In

Thông Báo

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục. Ngày 21/3/2019, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã tổ chức cuộc họp với đại diện tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành liên quan để trao đổi, thảo luận và góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định này, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 15/5/2019.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan/đơn vị./.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Vũ Thị Mai, Chuyên viên Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Email : maivt@moj.gov.vn; Điện thoại: 04.62739660, 0984322868.
File đính kèm