DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN
Sign In

Các đề mục đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN

STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 An ninh quốc gia Bộ Công an
2 Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
3 Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
4 Thủ đô Bộ Tư pháp
5 Dân sự
6 Trọng tài thương mại
7 Ban hành văn bản QPPL
8 Quản lý sản xuất, kinh doanh muối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Bảo vệ công trình quốc phòng Bộ Quốc phòng
10 Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chỗng Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
11 Bộ đội biên phòng
12 Một số chế độ đối với đối tượng  tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
13 Tố cáo Thanh tra Chính phủ
14 Khiếu nại
15 Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
17 Công tác dân tộc Ủy ban dân tộc
18 Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
19 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bộ Tài chính
20 Phí, lệ phí
21 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
22 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
23 Thuế tài nguyên
24 Đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường
25 Bảo vệ môi trường
26 Phòng, chống mại dâm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
27 Khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế