Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Sign In

Tin hoạt động

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật từ tháng 3/2016. Để tiếp tục trang bị kiến thức về kỹ thuật sử dụng Phần mềm pháp điển một cách thành thạo, chuyên nghiệp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật lần thứ 2 trong năm 2016 cho đại biểu là đầu mối thực hiện pháp điển tại tổ chức pháp chế và đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành vào ngày 26/7 và ngày 27/7/2016 tại Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu về tổng quan phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; cách thức phân cấp, tạo lập tài khoản thực hiện pháp điển tại Bộ, ngành; cách thức quản lý hoạt động pháp điển của Bộ, ngành trên Phần mềm pháp điển và quy trình, kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trên Phần mềm. Việc thực hành pháp điển đối với đề mục cụ thể trên phần mềm giúp các đại biểu vận dụng được các kiến thức đã được tập huấn, từ đó nắm được các kỹ thuật thực hiện pháp điển đối với một số trường hợp văn bản cụ thể. Bước đầu tiếp cận với kỹ thuật pháp điển trên Phần mềm, đa số các đại biểu nhận thấy Phần mềm thực hiện pháp điển đã được xây dựng kỹ lưỡng, bám sát quy định pháp luật hiện hành, về cơ bản, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, khả thi và tương đối dễ tiếp cận. Kết quả pháp điển đề mục được thực hiện trên phần mềm hiển thị logic, dễ hiểu, hỗ trợ tối đa cho hoạt động tra cứu, áp dụng.

Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL không chỉ đơn thuần hỗ trợ người sử dụng về kỹ thuật pháp điển mà còn mang lại các tiện ích khác trong công tác pháp điển như lập hồ sơ, gửi thẩm định kết quả pháp điển. Sau khi được tập huấn, về cơ bản, đại diện các Bộ, ngành đã nắm bắt và thực hành, thao tác được các tính năng trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL.

Ngoài ra, tại Lớp tập huấn, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến góp ý đối với phần mềm như: Việc thu thập và xử lý văn bản QPPL trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; cách thức phân công thực hiện pháp điển văn bản QPPL trên Phần mềm... Qua đó, giúp cho Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL được hoàn thiện hơn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
 
Phùng Thị Hương