Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác pháp điển của Thanh tra Chính phủ
Sign In

Tin hoạt động

Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác pháp điển của Thanh tra Chính phủ

Ngày 21/10/2016, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Hội nghị do Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, cùng với sự tham gia của các đại biểu là những công chức làm công tác pháp điển tại các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Chuyên gia hướng dẫn tập huấn tại Hội nghị là Đ/c Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Pháp điển hệ thống QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia giới thiệu những quy định chung về xây dựng Bộ pháp điển; quy trình, kỹ thuật pháp điển quy phạm pháp luật theo đề mục và nêu ra một số tình huống thường gặp khi thực hiện pháp điển.
Đặc biệt, Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận về một số quy trình, kỹ thuật khi thực hiện pháp điển và cách thức triển khai pháp điển các đề mục thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ. Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Thanh tra Chính phủ là đơn vị được giao chủ trì thực hiện pháp điển 05 đề mục, bao gồm: Phòng, chống tham nhũng; Khiếu nại; Tố cáo; Tiếp công dân và Thanh tra.
Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp điển, đây là nhiệm vụ mới, kỹ thuật thực hiện phức tạp, vì vậy đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện pháp điển cần  quan tâm, sớm triển khai để hoàn thành các đề mục đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đề ra. 
Nguyễn Thị Trà