Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Sign In

Tin hoạt động

Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Nằm trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), ngày 26/10/2016, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã tổ chức thành công Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ hệ thống quy phạm pháp luật. Hội thảo do đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL và ông Jacob Gammel Gaard - Giám đốc Thường trú Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) đồng chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là đại diện đến từ các bộ, ngành; một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các chuyên gia về pháp điển.

Khẳng định tầm quan trọng của Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, đ/c Đồng Ngọc Ba đã nhấn mạnh ý nghĩa của Bộ pháp điển, đồng thời khẳng định Sổ tay là công cụ quan trọng trong công tác thực hiện pháp điển, đặc biệt trong điều kiện hiện nay thể chế còn nhiều vấn đề bất cập, chưa dự liệu hết các trường hợp khi thực hiện pháp điển.
Tại Hội thảo, đ/c Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng Pháp điển hệ thống QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL giới thiệu nội dung dự thảo Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Theo đó, Sổ tay được xây dựng theo 02 phần: phần thứ nhất, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật hực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; phần thứ hai, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật - đây là một trong những nội dung thay đổi cơ bản của cuốn Sổ tay trong điều kiện phần mềm đã bước đầu được đưa vào sử dụng như hiện nay.  

Tham gia trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến tập trung liên quan đến việc thực hiện pháp điển đối với văn bản hợp nhất; nguồn văn bản được sử dụng để pháp điển; cách xác định các quy phạm pháp luật đưa vào đề mục; quy trình xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển cũng như việc ký xác thực kết quả pháp điển và một số kỹ thuật thực hiện pháp điển hiện nay thể chế chưa quy định.
Sau khi lắng nghe các đại biểu trao đổi, Ông Jabcob Gammel Gaard - Giám đốc dự án NLD đã đánh giá cao kết quả công tác pháp điển tại Việt Nam trong thời gian qua đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tại Đan Mạch. Ông cũng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL, đồng thời, mong muốn Bộ Tư pháp sẽ sớm hoàn thiện để đưa Sổ tay vào sử dụng phục vụ cho cơ quan, tổ chức trong việc triển khai công tác pháp điển.

Phát biểu kết luận, Đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đề nghị nhóm biên soạn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện Sổ tay để in trong tháng 12/2016 giúp cho các bộ, ngành triển khai thực hiện công tác pháp điển thống nhất, hiệu quả và chất lượng.
Nguyễn Thị Trà