Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) cho các đơn vị thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, phát biểu khai mạc, cùng với sự tham gia của hơn 30 công chức được giao trực tiếp thực hiện pháp điển tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển của Bộ Tư pháp giới thiệu một số vấn đề chung về xây dựng Bộ pháp điển, quy trình thực hiện pháp điển theo đề mục. Cụ thể, để pháp điển được một đề mục, các Bộ, ngành cần thực hiện các bước cơ bản như: xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục; thu thập văn bản để pháp điển; rà soát xác định các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi tiến hành thực hiện pháp điển; thực hiện pháp điển; tổng hợp kết quả pháp điển để xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định.

Về kỹ thuật pháp điển, đồng chí Trần Thanh Loan, chuyên viên Phòng Pháp điển - Bộ Tư pháp đã giới thiệu chi tiết cách sắp xếp các điều, cách ghi chú, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển, đặc biệt hướng dẫn pháp điển một số trường hợp đặc thù mà pháp luật chưa quy định cụ thể.  Đặc biệt, tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL, qua đó nắm được các kỹ thuật thực hiện pháp điển, các bước thực hiện pháp điển trên phần mềm và kỹ thuật pháp điển đối với một số trường hợp văn bản cụ thể.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Pháp chế đánh giá cao kết quả buổi tập huấn và hy vọng rằng với những kiến thức vừa được trang bị, các đại biểu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc triển khai thực hiện pháp điển các đề mục để bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Trần Thanh Loan