Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Ngoại giao tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ

Sáng ngày 20/6/2017, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Khóa tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL cho các đơn vị thuộc Bộ. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Đ/c Lê Hải Triều - Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế chủ trì buổi tập huấn.

Về công tác xây dựng văn bản QPPL, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp đã hướng dẫn về quy trình xây dựng Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; quy trình xây dựng dự thảo văn bản QPPL và vai trò của Bộ Ngoại giao trong đánh giá tính tương thích của nội dung chính sách và dự thảo văn bản QPPl với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Về công tác pháp điển hệ thống QPPL, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp giới thiệu tổng thể về Bộ pháp điển, công tác xây dựng Bộ pháp điển cũng như quy trình, kỹ thuật thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục. Trong đó, đồng chí Nguyễn Duy Thắng tập trung hướng dẫn quy trình và kỹ thuật pháp điển đối với 12 đề mục do Bộ Ngoại giao chủ trì như: Cách xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục; Cách thu thập văn bản để pháp điển; Thực hiện rà soát xác định các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi tiến hành thực hiện pháp điển; Thực hiện pháp điển; Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển sau thẩm định để gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ thông qua theo quy định. Về kỹ thuật pháp điển, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu cách sắp xếp các điều, cách ghi chú, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển, đặc biệt hướng dẫn pháp điển một số trường hợp đặc thù mà pháp luật chưa quy định cụ thể.
Ngoài ra, tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Thắng cũng đã giới thiệu qua về những tính năng, cách sử dụng Phần mềm pháp điển như: Quản lý danh sách chủ đề; phân công xây dựng đề mục; quản trị danh mục Cơ quan, đơn vị; quản trị danh mục loại văn bản; quản trị danh mục loại cấu trúc; quản trị người dùng hệ thống; quản trị nhật ký hệ thống; phân công pháp điển đề mục; phối hợp phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý kiến nghị xử lý quy phạm pháp luật không phù hợp; theo dõi kiểm tra các kết quả pháp điển tại Bộ, ngành; quản trị người dùng hệ thống; quản trị vai trò; quản trị phân quyền người dùng; quản trị nhật ký hệ thống; thu thập và xử lý văn bản; phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý hồ sơ kết quả pháp điển… Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi với báo cáo viên về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp điển đối với văn bản hợp nhất, văn bản ban hành kèm theo...
Buổi tập huấn được diễn ra rất nghiêm túc, các đại biểu tham dự chăm chú lắng nghe và trao đổi, thảo luận sôi nổi. Qua đó, về cơ bản, sau buổi tập huấn này, các đại biểu đã xác định được phạm vi những công việc của mình, những việc cần làm ngay cũng như nắm được kiến thức, kỹ năng để triển khai thực hiện công tác pháp điển của đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Kết thúc buổi tập huấn, lãnh đạo Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện pháp điển và khẳng định đây là nhiệm vụ mới, khó. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị các cán bộ, công chức cần tập trung phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện pháp điển các đề mục của Bộ Ngoại giao theo quy định.
Vũ Thị Mai