Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

(11/01/2016)

Ngày 07/01/2016, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng Phòng Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

Tổ chức triển khai hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển

(11/01/2016)

Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa Cổng thông tin điện tử pháp điển sử dụng trên mạng internet (địa chỉ truy cập: phapdien.moj.gov.vn). Để tổ chức triển khai quản lý, duy trì và sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử pháp điển, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành các văn bản sau:

Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý IV/2015

(22/12/2015)

Ngày18/12/2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý IV/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục.

Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý III/2015

(06/11/2015)

Ngày 05/11/2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý III/2015; đồng thời phân tích, đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đề xuất giải pháp xử lý. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục.

Hội thảo trao đổi, thảo luận kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp điển hệ thống pháp luật

(09/10/2015)

Sáng 08/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp điển hệ thống pháp luật cho các công chức trực tiếp thực hiện pháp điển các đề mục của các đơn vị thuộc các Bộ, ngành. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tới dự và khai mạc Hội thảo.

Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý II/2015

(07/08/2015)

Trong hai ngày 05 - 06/8/2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý II/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Mạc Thị Hoa, Phó Cục trưởng phụ trách và đồng chí Đồng Ngọc Ba Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đồng chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số chuyên gia, cộng tác viên trong công tác pháp điển.

Hội nghị triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(03/08/2015)

Sáng nay (05/9/2014), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 về Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 về Đề án xây dựng Bộ pháp điển của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển để xây dựng Bộ pháp điển

(29/07/2015)

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc pháp điển hệ thống QPPL, ngày 16/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển, ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Pháp lệnh pháp điển và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định mang tính nguyên tắc về cách xác định cấu trúc chủ đề và cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển đối với các QPPL.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(21/07/2015)

Ngày 22/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 114/QĐ-BTP ban hành Bộ Tiêu chí nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được áp dụng trong hoạt động của Bộ Tư pháp để theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, góp phần xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống QPPL năm 2015

(12/05/2015)

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015, giao cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.