Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý III/2015

(06/11/2015)

Ngày 05/11/2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý III/2015; đồng thời phân tích, đánh giá kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và đề xuất giải pháp xử lý. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục.

Hội thảo trao đổi, thảo luận kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp điển hệ thống pháp luật

(09/10/2015)

Sáng 08/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận kỹ năng, nghiệp vụ công tác pháp điển hệ thống pháp luật cho các công chức trực tiếp thực hiện pháp điển các đề mục của các đơn vị thuộc các Bộ, ngành. Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tới dự và khai mạc Hội thảo.

Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý II/2015

(07/08/2015)

Trong hai ngày 05 - 06/8/2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý II/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Mạc Thị Hoa, Phó Cục trưởng phụ trách và đồng chí Đồng Ngọc Ba Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đồng chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và một số chuyên gia, cộng tác viên trong công tác pháp điển.

Hội nghị triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

(03/08/2015)

Sáng nay (05/9/2014), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 về Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 về Đề án xây dựng Bộ pháp điển của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển để xây dựng Bộ pháp điển

(29/07/2015)

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc pháp điển hệ thống QPPL, ngày 16/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển, ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Pháp lệnh pháp điển và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định mang tính nguyên tắc về cách xác định cấu trúc chủ đề và cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển đối với các QPPL.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá việc thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(21/07/2015)

Ngày 22/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 114/QĐ-BTP ban hành Bộ Tiêu chí nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được áp dụng trong hoạt động của Bộ Tư pháp để theo dõi, nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp điển của các cơ quan thực hiện pháp điển, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, góp phần xây dựng Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống QPPL năm 2015

(12/05/2015)

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTP ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015, giao cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Nhìn lại một năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(03/02/2015)

Năm 2014, thể chế cũng như các điều kiện pháp lý cần thiết bảo đảm cho việc xây dựng thành công Bộ pháp điển đã được hoàn thiện. Năm 2015, các cơ quan thực hiện pháp điển (gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước) tập trung kiện toàn các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác pháp điển và triển khai thực hiện pháp điển các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển ít, đơn giản, có tính ổn định, có liên quan nhiều đến quyền, lợi ích hợp pháp của các nhân, doanh nghiệp.

Hội nghị triển khai Thông tư số 13/2014/TT-BTP hướng dẫn thực hiện pháp điển hệ thống QPPL cho các cơ quan thực hiện pháp điển

(10/06/2014)

Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển, ngày 29/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2014. Để việc thực hiện pháp điển tại các cơ quan được thống nhất, chất lượng và hiệu quả và kịp thời, hôm nay (ngày 10/6/2014), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 13/2014/TT-BTP cho các cơ quan thực hiện pháp điển. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đại diện các tổ chức pháp chế của 27 cơ quan thực hiện pháp điển và tổ chức pháp chế của các Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.