Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giá
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giá

Chiều ngày 26/5/2016, trên cơ sở Quyết định số 1081/QĐ-BTP ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giá, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 12 thành viên là đại diện của Bộ Tài chính - Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các Bộ, ngành có liên quan.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính là cơ quan được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Giá thuộc chủ đề Tài chính (đề mục số 1 thuộc chủ đề số 26) trong Giai đoạn 1 (2014 - 2017). Đề mục Giá được Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan nhận định có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ổn định, tập trung sự quan tâm lớn của người dân, doanh nghiệp nên cần sớm được hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua. Do vậy, đề mục Giá đã nhanh chóng được Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan sớm triển khai thực hiện từ năm 2015. Đây là đề mục lớn, phức tạp, được pháp điển từ nhiều văn bản quy phạm pháp luật (75 văn bản) do nhiều cơ quan thực hiện pháp điển, vì vậy, quá trình thực hiện pháp điển đề mục Giá mất khá nhiều thời gian và công sức.
 

Cấu trúc của đề mục Giá được xác định theo cấu trúc của Luật Giá năm 2012 và nội dung Đề mục được xây dựng bởi các quy phạm pháp luật trong 75 văn bản về lĩnh vực giá. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục Giá, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đã thực hiện bổ sung thêm 11 chương (là các quy phạm pháp luật về giá trong các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; điện lực; xăng dầu; khoa học và công nghệ; lao động; giao thông vận tải; quốc phòng; y tế; xây dựng) theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Đề mục này được đánh giá là đề mục phức tạp và đồ sộ nhất trong tổng số 23 đề mục đã được tổ chức thẩm định (độ dài 1017 trang A4).
Phát biểu tại Cuộc họp, một số thành viên Hội đồng thẩm định đã đưa ra ý kiến về kỹ thuật pháp điển trong đề mục Giá cần được các cơ quan thực hiện pháp điển chỉnh lý, hoàn thiện bảo đảm logic, phù hợp như: Vị trí hợp lý của các quy phạm pháp luật trong đề mục; xác định quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến nhau; pháp điển văn bản quy phạm pháp luật không được bố cục theo điều;… Tuy nhiên, trên cơ sở trao đổi, thảo luận và cho ý kiến, các thành viên Hội đồng  thẩm định đều thống nhất nhận định về cơ bản, kết quả pháp điển đề mục Giá bảo đảm chất lượng (theo Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL) và có thể thông qua.
 

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao tinh thần, nỗ lực, công sức của cơ quan thực hiện pháp điển và Kết quả pháp điển đề mục Giá và nhận định: Kết quả pháp điển đề mục Giá về cơ bản bảo bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì pháp điển Bộ Tài chính cần phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề và trình Chính phủ thông qua theo quy định./.
Phùng Thị Hương