Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Các tổ chức tính dụng; Theo dõi thi hành pháp luật và đề mục Tương trợ tư pháp
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Các tổ chức tính dụng; Theo dõi thi hành pháp luật và đề mục Tương trợ tư pháp

Ngày 27/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Các tổ chức tính dụng (Đề mục số 3 thuốc Chủ đề số 22); Theo dõi thi hành pháp luật (Đề mục số 11 thuộc Chủ đề số 44) và đề mục Tương trợ tư pháp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 40). Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp báo cáo kết quả pháp điển đối với 03 đề mục, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng kết quả pháp điển cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành tham gia thực hiện pháp điển 03 đề mục này. Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định; Hồ sơ kết quả pháp điển các đề mục bảo đảm đầy đủ; cơ bản đầy đủ, chính xác của các QPPL trong các đề mục; việc sắp xếp vị trí các điều, thực hiện ghi chú, chủ dẫn theo quy định.
Tuy nhiên, tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định cũng chỉ ra và đề nghị Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan căn chỉnh thêm một số vấn đề liên quan đến đề mục Các tổ chức tín dụng như: (1) đề nghị đưa ra khỏi đề mục một số văn bản có nội dung thuộc đề mục khác gồm Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế; Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT/BLĐTBXH-NHNN ngày 04/9/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (2) vị trí một số điều thuộc đề mục Các tổ chức tín dụng cần được nghiên cứu sắp xếp lại gồm: Danh mục Mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam sắp xếp lại sau Điều 22.3.NĐ.3.1. Mức vốn pháp định; Điều 22.3.NĐ.3.2. Tổ chức thực hiện sắp xếp lại trước điều Điều 22.3.NĐ.3.4. Hiệu lực thi hành; Điều 22.3.TT.25.3. Thẩm quyền quyết định cấp và thu hồi Giấy phép; Điều 22.3.TT.25.4. Giấy phép sắp xếp lại sau Điều 22.3.LQ.18. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy phép; Điều 22.3.TT.25.5. Trình tự và thủ tục cấp Giấy phép; Điều 22.3.TT.25.18a. Nguyên tắc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép; Điều 22.3.TT.25.18b. Thủ tục đề nghị cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấp phép; Điều 22.3.TT.25.35. Phối hợp cấp Giấy phép  sắp xếp lại sau Điều 22.3.LQ.21. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép;  Điều 22.3.TT.25.6. Nộp lệ phí cấp Giấy phép sắp xếp lại sau Điều 22.3.LQ.23. Lệ phí cấp Giấy phép; Điều 22.3.TT.25.7. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động sắp xếp lại sau Điều 22.3.LQ.24. Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động; Điều 22.3.TT.25.8. Khai trương hoạt động sắp xếp lại sau Điều 22.3.LQ.26. Điều kiện khai trương hoạt động. (3) Còn một số QPPL có nội dung liên quan chưa được chỉ dẫn cần được xác định cụ thể và chỉ dẫn theo quy định.
Kết luận cuộc họp, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định đánh giá cao cũng như thống nhất các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và thông qua kết quả pháp điển 03 đề mục này. Tuy nhiên, đối với một số kỹ thuật pháp điển trong các đề mục còn chưa phù hợp với quy định tại Pháp lệnh pháp điển đã được các thành viên Hội đồng thẩm định chỉ ra, Hội đồng thẩm định đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Kết quả pháp điển theo quy định.
Vũ Thị Mai

Các tin khác

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và đề mục Cư trú Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Công tác văn thư; Lưu trữ và Hộ tịch Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển 06 đề mục: Dân sự; Thủ đô; Tương trợ tư pháp; Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ cao, Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định các đề mục Kinh doanh bảo hiểm, Quản lý nợ công, Thuế thu nhập cá nhân Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quốc tịch Việt Nam; Điện ảnh Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Dân số; Lý lịch tư pháp Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Đặc xá; đề mục Phòng, chống bạo lực gia đình và đề mục Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng