Tình hình thực hiện pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I năm 2015

(22/04/2015)

Sáng ngày 22/4/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực hiện công tác pháp điển QPPL; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục và một số Cộng tác viên, chuyên gia trong lĩnh vực pháp điển, xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên của Bộ pháp điển

(15/04/2015)

Chiều ngày 15/4/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên (trong 265 đề mục của Bộ pháp điển) gồm: Hợp nhất văn bản QPPL; Pháp điển hệ thống QPPL và Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì với sự tham dự của 10 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.