Tình hình thực hiện pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(23/12/2015)

Chiều ngày 21/12/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 09 thành viên là đại diện cho các Bộ, ngành liên quan (Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Cục Bổi thường nhà nước - Bộ Tư pháp) và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài và Hoạt động mỹ thuật

(16/12/2015)

Chiều ngày 15/12/2015, trên cơ sở Quyết định số 2113/QĐ-BTP ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Hoạt động mỹ thuật, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 06 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

(14/12/2015)

Chiều ngày 11/12/2015, trên cơ sở Quyết định số 2112/QĐ-BTP ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên là đại diện của các bộ, ngành: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công Thương; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(02/12/2015)

Sáng ngày 01/12/2015, trên cơ sở Quyết định số 2014/QĐ-BTP ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục quốc phòng an ninh, đề mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 08 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Cuộc họp trao đổi, thảo luận việc triển khai thực hiện pháp điển một số đề mục có hệ thống quy phạm pháp luật tương đối ổn định

(20/11/2015)

Ngày 19/11/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc họp trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác pháp điển đối với một số đề mục có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, cùng với sự tham dự của đại điện một số đơn vị được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục tại các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đề mục Cơ yếu

(13/11/2015)

Chiều ngày 13/11/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Cơ yếu và đề mục Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 12 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Họp bàn triển khai thực hiện pháp điển hệ thống QPPL các chủ đề thuộc Giai đoạn 1

(27/05/2015)

Sáng ngày 27/5/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức cuộc họp với đại diện một số Bộ, ngành có các đề mục thuộc các chủ đề phải hoàn thành pháp điển trong Giai đoạn 1 (2014-2017).

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức họp định kỳ lần thứ 2 về việc triển khai công tác pháp điển hệ thống QPPL với một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

(20/05/2015)

Sáng ngày 20/5/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức cuộc họp với một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để trao đổi, thảo luận về việc triển khai công tác pháp điển hệ thống QPPL. Trong đó tập trung vào việc thực hiện pháp điển các đề mục có thời hạn hoàn thành trong năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện các đề mục có thời hạn hoàn thành trong năm 2016.

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I năm 2015

(22/04/2015)

Sáng ngày 22/4/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực hiện công tác pháp điển QPPL; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục và một số Cộng tác viên, chuyên gia trong lĩnh vực pháp điển, xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên của Bộ pháp điển

(15/04/2015)

Chiều ngày 15/4/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên (trong 265 đề mục của Bộ pháp điển) gồm: Hợp nhất văn bản QPPL; Pháp điển hệ thống QPPL và Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì với sự tham dự của 10 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.