Thông Báo
Sign In

Thông Báo

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

5/20/2019 12:42:03 PM

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và ...

Quy trình thực hiện pháp điển đề mục trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL và những thay đổi

5/20/2019 12:42:03 PM

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả Bộ pháp điển điện tử, năm 2018, Bộ Tư pháp thực hiện nâng cấp Phần mềm pháp điển. Đến nay, các tính năng của Phần mềm đã được chỉnh sửa, nâng cấp và đưa vào sử dụng. Bộ Tư pháp xin hướng dẫn ...