Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển

28/07/2017

Ngày 26/7/2017, nằm trong khuôn khổ Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện đến từ các bộ, ngành; đại diện tổ chức pháp chế một số doanh nghiệp, tập đoàn; các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên; các cơ quan thông tấn báo chí…

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định 03 đề mục: Các tổ chức tính dụng; Theo dõi thi hành pháp luật và đề mục Tương trợ tư pháp

28/07/2017

Ngày 27/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Các tổ chức tính dụng (Đề mục số 3 thuốc Chủ đề số 22); Theo dõi thi hành pháp luật (Đề mục số 11 thuộc Chủ đề số 44) và đề mục Tương trợ tư pháp (Đề mục số 1 thuộc Chủ đề số 40). Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển; các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.