Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo tham vấn định hướng sửa đổi Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP

15/09/2016

Trong hai ngày 13 và 14/9/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” thuộc Dự án USAID tổ chức Hội thảo tham vấn định hướng sửa đổi, bổ sung đối với một số quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luât (QPPL) và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL (Nghị định số 63/2013/NĐ-CP). Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành; đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; một số chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và công tác pháp điển. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về 03 vấn đề chính sau: