Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

27/07/2016

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật từ tháng 3/2016. Để tiếp tục trang bị kiến thức về kỹ thuật sử dụng Phần mềm pháp điển một cách thành thạo, chuyên nghiệp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật lần thứ 2 trong năm 2016 cho đại biểu là đầu mối thực hiện pháp điển tại tổ chức pháp chế và đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành vào ngày 26/7 và ngày 27/7/2016 tại Hà Nội.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

17/08/2016

Chiều ngày 16/8/2016, trên cơ sở Quyết định số 1620/QĐ-BTP ngày 02/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Trưng mua, trưng dụng tài sản và đề mục Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp chủ trì, cùng với sự tham dự của các thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.