Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Chính phủ tiếp tục thông qua và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng công khai trên mạng internet kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

19/10/2018

Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 129/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục. Như vậy, sau ba lần Chính phủ thông qua kết quả một phần của Bộ pháp điển và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng công khai trên mạng internet, hiện nay, gần 30% Bộ pháp điển đã được hoàn thành (tổng số 94/265 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó 02/94 đề mục đang được xây dựng lại do Luật mới ban hành, bao gồm: đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đề mục Quản lý nợ công).

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân

18/01/2019

Thực hiện Quyết định số 3070/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục nghề nghiệp và đề mục Tiếp công dân, chiều ngày 17/01/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.