Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Bộ Y tế tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế năm 2017

28/11/2017

Thực hiện Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp về y tế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 7262/QĐ-BYT ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và để hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về pháp điển hệ thống QPPL cho cán bộ, công chức của Bộ Y tế, ngày 23/11/2017, Bộ Y tế đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2017. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã chủ trì buổi Tập huấn cùng với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, chuyên viên tham gia công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ Y tế.

Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô

04/12/2017

Thực hiện Quyết định số 2377/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục Thủ đô, chiều ngày 30/11/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.