Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

14/06/2018

Chiều ngày 14/6/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 02 đề mục: Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Kinh nghiệm thực hiện pháp điển của Cộng hòa Pháp

06/08/2018

Đến nay, Cộng hòa Pháp đã thực hiện pháp điển xong 73 bộ luật pháp điển (Bộ pháp điển), tương đương khoảng 50% tổng số lượng văn bản của Nghị viện và Chính phủ. Còn khoảng 50% văn bản chưa đưa vào Bộ pháp điển thì vẫn được để rời rạc bên ngoài các Bộ pháp điển. Các văn bản được đưa vào Bộ pháp điển thì được bãi bỏ, không còn hiệu lực. Như vậy, hệ thống pháp luật của Cộng hòa Pháp khi đó chỉ tồn tại trong 73 Bộ pháp điển và khoảng 50% văn bản chưa pháp điển.