Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

05/09/2019

Chiều ngày 04/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và triển khai Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

29/08/2019

Thực hiện Quyết định số 2183/QĐ-BTP ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Điện lực và đề mục Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chiều ngày 29/8/2019, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.