Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả 04 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL và công tác hợp nhất văn bản QPPL

21/04/2017

Chiều ngày 20/04/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội thảo đánh giá kết quả 04 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL và công tác hợp nhất VBQPPL. Đ/c Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì hội thảo cùng sự tham gia của các đại biểu là cán bộ làm công tác pháp điển, hợp nhất tại các bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.