Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ Pháp điển Việt Nam

25/07/2019

Ngày 25/7/2019, Bộ Tư pháp phối hợp với “Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” (Dự án JICA) tổ chức thành công Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ Pháp điển Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của ông Matsuo Nobuhiro - Chuyên gia Dự án JICA cùng đại diện các sở, ban, ngành; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; sở Tư pháp một số tỉnh khu vực phía Nam; một số luật sư, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác pháp điển.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục: Hôn nhân và gia đình; Tiếp cận thông tin; Phòng, chống mua bán người

04/04/2019

Ngày 04/4/2019, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định 03 đề mục: Hôn nhân và gia đình; Tiếp cận thông tin; Phòng, chống mua bán người. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đ/c Đồng Ngọc Ba - Phó Chủ tịch Hội đồng - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia về công tác pháp điển.