Mời tham dự Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển (tại thành phố Hà Nội)
Sign In

Thông Báo

Mời tham dự Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển (tại thành phố Hà Nội)

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Theo đó, pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các QPPL đang còn hiệu lực trong các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành để xây dựng Bộ pháp điển. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, công tác pháp điển hệ thống QPPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, các bộ, ngành đã pháp điển xong 87/265 đề mục, trong đó có 67 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt thông qua.
Để các cơ quan, cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị như sau:
- Nội dung: Giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
- Thời gian: 08h00 ngày 24/5/2018 (Thứ Năm).
- Địa điểm:Hội trường Đa năng, nhà N6
(Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
File đính kèm