Nghiên cứu trao đổi
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Pháp điển nâng cao tính minh bạch, niềm tin của người dân với pháp luật

(23/11/2018)

(Chinhphu.vn) - Bộ pháp điển góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật nước ta. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu xung quanh vấn đề này.