Tin hoạt động
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Hà Nội

(28/06/2019)

Sáng 28/6/2019, tại Học Viện Tư pháp, thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện cơ quan, đơn vị thuộc 27 Bộ, ngành và hơn 500 đại biểu các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; một số luật sư trên địa bàn của một số tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc; công chức, viên chức và học viên của Học viện Tư pháp, Học viên An Ninh, Học viện Cảnh sát.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại tỉnh Đăk Lăk

(04/05/2019)

Sáng 04/5/2019, tại Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Nguyễn Hùng Vừa - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và gần 180 đại biểu các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; một số luật sư, công chứng viên trên địa bàn của một số tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; công chức, viên chức và học sinh Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức cuộc họp góp ý hoàn thiện Hồ sơ Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

(21/03/2019)

Ngày 21/3/2019, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức cuộc họp với Tổ chức pháp chế của các bộ, ngành và các cơ quan khác có kiên quan để góp ý hoàn thiện Hồ sơ Quyết định thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan

(20/03/2019)

Ngày 20/3/2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ pháp pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đồng chí Vũ Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia làm Báo cáo viên là ông Nguyễn Duy Thắng và bà Trần Thanh Loan đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo; công chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp thực hiện pháp điển.

Chính phủ tiếp tục thông qua và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng công khai trên mạng internet kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

(19/10/2018)

Ngày 16/10/2018, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 129/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục. Như vậy, sau ba lần Chính phủ thông qua kết quả một phần của Bộ pháp điển và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng công khai trên mạng internet, hiện nay, gần 30% Bộ pháp điển đã được hoàn thành (tổng số 94/265 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó 02/94 đề mục đang được xây dựng lại do Luật mới ban hành, bao gồm: đề mục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đề mục Quản lý nợ công).

Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

(26/09/2018)

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 24/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là một trong những kết quả của việc làm sạch hệ thống văn bản QPPL thông qua việc xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước. Theo đó, Nghị định số 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản QPPL và bãi một phần văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng (có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 11 năm 2018). Cụ thể như sau:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán

(12/09/2018)

Tại Kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao chủ trì thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Để thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về pháp điển hệ thống QPPL cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo; công chức được giao trực tiêp thực hiện pháp điển.

Nâng cấp Phần mềm pháp điển và hướng tới mục tiêu “hoàn thành sớm” Bộ pháp điển vào năm 2020

(05/09/2018)

Sáng ngày 04/9/2018, được sự chỉ dạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận, góp ý về nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL. Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan, thực hiện pháp điển các bộ, ngành và một số chuyên gia trong công tác pháp điển.

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

(26/06/2018)

Ngày 26/6/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL). Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia đầy đủ đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan.