Sign In
DANH SÁCH NGUỒN CỘNG TÁC VIÊN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(Ban hành theo quyết định số 349/QĐ-KTrVB ngày 12 tháng 12 năm 2014 của cục truởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật)

STT Họ tên Cơ quan Số điện thoại Email
1 Phạm Thị Thanh Việt Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thuong binh và Xã hội
2 Nghiêm Thị Hồng Vân Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 Mai Thị Uyên Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính
4 Lê Thị Uyên Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
5 Đoàn Tố Uyên Trường đại học luật Hà Nội
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
7 Bùi Thanh Thủy Vụ Pháp Chế - Kiểm toán nhà nước
8 Nguyễn Hạnh Thu Vụ Pháp Chế - Văn phòng Quốc Hội
9 Nguyễn Văn Thông Vụ Pháp Chế - Bộ Quốc Phòng
10 Nguyễn Tuấn Thắng Ban Pháp chế - Công ty TNHH Đất Việt Nam
11 Nguyễn Duy Thắng Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
12 Lê Văn Thắm Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
13 Trần Chí Tâm Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
14 Triệu Trần Sơn Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
15 Bùi Xuân Phái Trường đại học luật Hà Nội
16 Ngô Ngọc Oanh Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Đặng Viết Ngọc Vụ Pháp Chế - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
18 Nguyễn Thị Việt Nga Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
19 Vũ Nam Công ty luật Vicco
20 Vũ Thị Mai Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
21 Lê Văn Long Trường đại học luật Hà Nội
22 Dương Bạch Long Viện Khoa Học Pháp Lý - Bộ Tư Pháp
23 Trần Thanh Loan Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
24 Hà Thị Lan Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
25 Bùi Nguyên Khánh Viện nhà nước pháp luật - Viên Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam
26 Hoàng Thu Hường Vụ Pháp Chế - Bộ thông tin và truyền thông
27 Hoàng Thị Thu Hương Vụ Pháp Chế - Bộ Y Tế
28 Phạm Văn Huấn Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luận - Bộ Tư Pháp
29 Nguyễn Thị Thu Hoài Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
30 Lê Thu Hoài Vụ Pháp Chế - Văn phòng Quốc Hội
31 Lê Thị Thiều Hoa Viện Khoa Học Pháp Lý - Bộ Tư Pháp
32 Vũ Mạnh Hiếu Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
33 Nguyễn Văn Hiển Vụ Pháp Chế - Bộ Quốc Phòng
34 Phạm Thị Hảo Vụ Pháp Chế - Bộ Y Tế
35 Nguyễn Đức Hạnh Vụ pháp chế - Bộ Công Thương
36 Đặng Văn Hải Vụ Pháp Chế - Kiểm toán nhà nước
37 Đinh Thị Thanh Hà Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo - Bộ Tư Pháp
38 Trần Thu Giang Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
39 Phạm Văn Dũng Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
40 Nguyễn Văn Đức Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
41 Hoàng Linh Cầm Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
42 Vũ Thị Lan Anh Trường đại học luật Hà Nội
43 Trần Vân Anh Vụ Pháp Chế - Ngân hàng nhà nước Việt Nam
44 Nguyễn Ngọc Anh Vụ pháp chế - Bộ Công Thương
45 Bùi Vân Anh Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp