Sign In
DANH SÁCH NGUỒN CỘNG TÁC VIÊN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(Ban hành theo quyết định số 349/QĐ-KTrVB ngày 12 tháng 12 năm 2014 của cục truởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật)

STT Họ tên Cơ quan Số điện thoại Email
1 Phùng Thị Hương
2 Huỳnh Hữu Phương
3 Phạm Thị Thanh Việt Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thuong binh và Xã hội
4 Nghiêm Thị Hồng Vân Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 Mai Thị Uyên Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính
6 Lê Thị Uyên Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
7 Đoàn Tố Uyên Trường đại học luật Hà Nội
8 Nguyễn Thị Bích Thủy Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
9 Bùi Thanh Thủy Vụ Pháp Chế - Kiểm toán nhà nước
10 Nguyễn Hạnh Thu Vụ Pháp Chế - Văn phòng Quốc Hội
11 Nguyễn Văn Thông Vụ Pháp Chế - Bộ Quốc Phòng
12 Nguyễn Tuấn Thắng Ban Pháp chế - Công ty TNHH Đất Việt Nam
13 Nguyễn Duy Thắng Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
14 Lê Văn Thắm Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
15 Trần Chí Tâm Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
16 Triệu Trần Sơn Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ
17 Bùi Xuân Phái Trường đại học luật Hà Nội
18 Ngô Ngọc Oanh Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19 Đặng Viết Ngọc Vụ Pháp Chế - Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
20 Nguyễn Thị Việt Nga Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
21 Vũ Nam Công ty luật Vicco
22 Vũ Thị Mai Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
23 Lê Văn Long Trường đại học luật Hà Nội
24 Dương Bạch Long Viện Khoa Học Pháp Lý - Bộ Tư Pháp
25 Trần Thanh Loan Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
26 Hà Thị Lan Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
27 Bùi Nguyên Khánh Viện nhà nước pháp luật - Viên Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam
28 Hoàng Thu Hường Vụ Pháp Chế - Bộ thông tin và truyền thông
29 Hoàng Thị Thu Hương Vụ Pháp Chế - Bộ Y Tế
30 Phạm Văn Huấn Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luận - Bộ Tư Pháp
31 Nguyễn Thị Thu Hoài Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
32 Lê Thu Hoài Vụ Pháp Chế - Văn phòng Quốc Hội
33 Lê Thị Thiều Hoa Viện Khoa Học Pháp Lý - Bộ Tư Pháp
34 Vũ Mạnh Hiếu Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
35 Nguyễn Văn Hiển Vụ Pháp Chế - Bộ Quốc Phòng
36 Phạm Thị Hảo Vụ Pháp Chế - Bộ Y Tế
37 Nguyễn Đức Hạnh Vụ pháp chế - Bộ Công Thương
38 Đặng Văn Hải Vụ Pháp Chế - Kiểm toán nhà nước
39 Đinh Thị Thanh Hà Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo - Bộ Tư Pháp
40 Trần Thu Giang Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
41 Phạm Văn Dũng Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
42 Nguyễn Văn Đức Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
43 Hoàng Linh Cầm Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
44 Vũ Thị Lan Anh Trường đại học luật Hà Nội
45 Trần Vân Anh Vụ Pháp Chế - Ngân hàng nhà nước Việt Nam
46 Nguyễn Ngọc Anh Vụ pháp chế - Bộ Công Thương
47 Bùi Vân Anh Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp
Chung nhan Tin Nhiem Mang