Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Lãnh đạo Bộ làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về công tác pháp điển hệ thống QPPL

15/03/2023

Sáng ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản QPPL về thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL. Tham dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ: Viện Khoa học pháp lý; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Cục Công nghệ thông tin.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự

08/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-BTP ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự, chiều ngày 07/12/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Chung nhan Tin Nhiem Mang