Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển

29/12/2022

Chiều ngày 29/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Hội nghị do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đồng chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; tổ chức pháp chế các bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đại diện một số cơ quan, đơn vị truyền thông.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự

08/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2341/QĐ-BTP ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Tổ chức chính quyền địa phương và Tố tụng hình sự, chiều ngày 07/12/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Chung nhan Tin Nhiem Mang