Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ: “Đổi mới công tác pháp điển hệ thống QPPL của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Bộ pháp điển”

14/10/2021

Sáng ngày 13/10/2021, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức nghiệm thu cở sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới công tác pháp điển hệ thống QPPL của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng Bộ pháp điển” do TS. Đồng Ngọc Ba - Uỷ viên Thường trực, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội làm chủ nhiệm. Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cơ sở Đề tài có 05 thành viên do TS. Dương Thị Thanh Mai, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý làm Chủ tịch.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác

09/11/2021

Thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Công nghệ thông tin; Giao dịch điện tử; Tổ hợp tác, chiều ngày 08/11/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên theo hình thức trực tuyến. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.

Chung nhan Tin Nhiem Mang