Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Bộ Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn cho tập huấn viên chủ chốt về cách thức khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển tại Đà Nẵng

15/09/2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ, trong hai ngày 14 và 15/9/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn cho tập huấn viên chủ chốt về cách thức khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển tại Đà Nẵng. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các báo cáo viên kiến thức cơ bản về công tác pháp điển và kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển.

Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế

07/07/2022

Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-BTP ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Đầu tư công và Quản lý trang thiết bị y tế, chiều ngày 06/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan đến các đề mục.

Chung nhan Tin Nhiem Mang