Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In
​​

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2019

18/10/2019

Thực hiện Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) về y tế năm 2019 của Bộ Y tế, ngày 17/10/2019, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển nói chung và kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế nói riêng. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Hội nghị do Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của sự tham gia của 02 Báo cáo viên Bộ Tư pháp là đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Thanh Loan – Chuyên viên Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và các cán bộ, công chức thuộc Bộ Y tế; đại diện một số Viện, Bệnh viện, Trung tâm trực thuộc Bộ Y tế; đại diện một số Sở Y tế khu vực phía bắc và các tổ chức có liên quan.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Điều ước quốc tế; Thủy sản; Thanh niên

06/05/2020

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-BTP ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục: Điều ước quốc tế; Thủy sản; Thanh niên, chiều ngày 06/5/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các đề mục trên. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, Đ/c Nguyễn Duy Thắng- Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.