Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển
Sign In

Liên hệ

Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
Số điện thoại: 024.62739660
Fax: 024.62739655
Email: banbientapphapdien@moj.gov.vn 
Địa chỉ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
                              
​​​​​​​​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang