Công văn về việc giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển
Sign In

Thông Báo

Công văn về việc giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Theo đó, Bộ pháp điển là tập hợp các QPPL đang còn hiệu lực trong các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên). Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển đối với 185/271 đề mục của Bộ pháp điển. 
Để giúp các cá nhân tại Bộ, ngành, địa phương mình tiếp cận cũng như khai thác, sử dụng hiệu quả Bộ pháp điển, ngày 09/3/2021, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp có Công văn số 90/KTrVB-PĐ gửi đến Tổ chức pháp chế các bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển.
Chung nhan Tin Nhiem Mang