Tài liệu truyền thông giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển Việt Nam
Sign In

Thông Báo

Tài liệu truyền thông giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển Việt Nam

Thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, cho đến nay Bộ Tư pháp cùng các Bộ, ngành đã thực hiện pháp điển xong và được Chính phủ thông qua, đưa vào khai thác, sử dụng 250/271 đề mục (hoàn thành hơn 92%). Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển được hiệu quả, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Tài liệu truyền thông tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển (Tờ rơi và Video).
Tờ rơi giới thiệu Bộ pháp điển được xây dựng, in ấn, phát hành trực tiếp đến các bộ, ngành; các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố và các trường Đại học có chuyên ngành Luật trên cả nước. Ngoài ra, Tờ rơi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn/) để cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu. Về hình thức, Tờ rơi được trình bày trên 02 mặt giấy khổ A5, các nội dung được trình bày dưới dạng infographic với nhiều hình ảnh, sơ đồ hóa nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận. Về cấu trúc, Tờ rơi gồm 02 phần chính: (1) giới thiệu khái quát về Bộ Pháp điển Việt Nam (khái niệm, cấu trúc Bộ pháp điển); (2) hướng dẫn, khai thác sử dụng Bộ pháp điển. Đặc biệt tại Tờ rơi có mã QR giúp người dùng truy cập vào Bộ pháp điển một cách thuận lợi, nhanh chóng; có địa chỉ, số điện thoại của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp để các cá nhân, tổ chức liên hệ phản ánh hoặc cần hướng dẫn thêm hay giải đáp thắc mắc.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu và đăng tải nội dung Tờ rơi và Video truyền thông giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại địa chỉ như sau:
Link Tờ rơi:
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/hinhanhvideo/Pages/danh-muc-anh.aspx#2 https://phapdien.moj.gov.vn/qt/hinhanhvideo/Pages/danh-muc-anh.aspx#3
Link Video:
https://mediabtp.moj.gov.vn/Media/2022/Thang7/BoPhapDienFINAL_103827072022.mp4
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang