Tài liệu họp Tổ soạn thảo dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
Sign In

Thông Báo

Tài liệu họp Tổ soạn thảo dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) được giao xây dựng dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. 
Để bảo đảm việc xây dựng Đề án đạt chất lượng, đúng tiến độ, Bộ Tư pháp tổ chức  cuộc họp lần thứ nhất của Tổ soạn thảo về Đề án nêu trên.
Xin gửi kèm theo Tài liệu cuộc họp./.
Chung nhan Tin Nhiem Mang