DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA
Sign In

Các đề mục đã được chính phủ thông qua

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA

STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 Cơ yếu Bộ Quốc phòng
3 Công chứng Bộ Tư pháp
4 Luật sư Bộ Tư pháp
5 Tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp
6 Khuyến công Bộ Công Thương
7 Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
- Đề mục này được loại bỏ khỏi Bộ Pháp điển
Bộ Tư pháp
9 Nuôi con nuôi Bộ Tư pháp
10 Bảo hiểm tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11 Các công cụ chuyển nhượng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12 Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
13 Đê điều Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Công nghiệp quốc phòng Bộ Quốc phòng
15 Dân quân tự vệ Bộ Quốc phòng
16 Giáo dục quốc phòng và an ninh Bộ Quốc phòng
17 Cảnh sát biển Việt Nam Bộ Quốc phòng
18 Giá Bộ Tài chính
19 Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Bộ Tài chính
20 Trưng mua, trưng dụng tài sản Bộ Tài chính
21 Cạnh tranh Bộ Công Thương
22 Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư
23 Hòa giải ở cơ sở Bộ Tư pháp
24 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bộ Tư pháp
25 Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
27 Hoạt động mỹ thuật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28 Hợp nhất văn bản bản QPPL Bộ Tư pháp
29 Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Tư pháp
30 Pháp điển hệ thống QPPL Bộ Tư pháp
31 Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp
32 Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật Bộ Tư pháp
33 Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về quy định hành chính
Bộ Tư pháp
34 Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác Bộ Y tế
35 Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng
suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
Bộ Y tế
36 Phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế
37 Tương trợ tư pháp Bộ Tư pháp
38 Công tác văn thư Bộ Nội vụ
39 Lưu trữ Bộ Nội vụ
40 Bảo hiểm y tế Bộ Y tế
41 Kinh doanh bảo hiểm Bộ Tài chính
42 Giám định tư pháp Bộ Tư pháp
43 Dân số Bộ Y tế
44 Phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
45 Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ
bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực
 hợp đồng, giao dịch
Bộ Tư pháp
46 Hộ tịch Bộ Tư pháp
47 Lý lịch tư pháp Bộ Tư pháp
48 Quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp
49 Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ
50 Các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
51 Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
52 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53 Động viên công nghiệp Bộ Quốc phòng
54 Lực lượng dự bị động viên Bộ Quốc phòng
55 Nghĩa vụ quân sự Bộ Quốc phòng
56 Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Bộ Quốc phòng
57 Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng
58 Quản lý nợ công Bộ Tài chính
59 Đặc xá Bộ Công an
60 Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp
61 Thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài chính
62 Cư trú Bộ Công an
63 Xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp
64 Hoạt động nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
65 Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
66 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
67 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bộ Tư pháp
68 Công tác dân tộc Ủy ban dân tộc
69 Bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
70 Đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường
71 An ninh quốc gia Bộ Công an
72 Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Bộ Công an
73 Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Bộ Công an
74 Phòng, chống mại dâm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
75 Dân sự Bộ Tư pháp
76 Khiếu nại Thanh tra Chính phủ
77 Tố cáo Thanh tra Chính phủ
78 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
79 Quản lý sản xuất, kinh doanh muối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
80 Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Bộ Quốc phòng
81 Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng
82 Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Bộ Quốc phòng
83 Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ Bộ Quốc phòng
84 Phí và lệ phí Bộ Tài chính
85 Thuế sử dụng đất nông nghiệp Bộ Tài chính
86 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Bộ Tài chính
87 Thuế tài nguyên Bộ Tài chính
88 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Bộ Tài chính
89 Thủ đô Bộ Tư pháp
90 Trọng tài thương mại Bộ Tư pháp
91 Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92 Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
93 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp
94 Khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế
95 Tín ngưỡng, tôn giáo Bộ Nội vụ
96 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Bộ Tư pháp
97 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Bộ Công Thương
98 Bình đẳng giới Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
99 Hôn nhân và gia đình Bộ Tư pháp
100 Giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo
101 Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước
102 Tiếp công dân Thanh tra Chính phủ
103 Khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
104 Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
105 Việc làm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
106 Phát triển ngành nghề nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
107 Tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường
108 Dự trữ quốc gia Bộ Tài chính
109 Thi hành án hình sự Bộ Công an
110 Tiếp cận thông tin Bộ Tư pháp
111 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thương
112 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Văn phòng Quốc hội
113 Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao
114 Công đoàn Văn phòng Quốc hội
115 Hoạt động chữ thập đỏ Văn phòng Quốc hội
116 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Bộ Tư pháp
117 Phòng, chống mua bán người Bộ Tư pháp
118 Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
119 Quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
120 An toàn thực phẩm Bộ Y tế
121 Đấu giá tài sản Bộ Tư pháp
122 Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
123 Hình sự Bộ Tư pháp
124 Kế toán Bộ Tài chính
125 Kiểm toán độc lập Bộ Tài chính
126 Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư
127 Biên giới quốc gia Bộ Quốc phòng
128 Phòng, chống khủng bố Bộ Công an
129 An toàn thông tin mạng Bộ Thông tin và Truyền thông
130 Viên chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
131 Điện lực Bộ Công Thương
132 Hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư
133 Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Bộ Ngoại giao
134 Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
135 Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
136 Hải quan Bộ Tài chính
137 Đo đạc và bản đồ Bộ Tài nguyên và Môi trường
138 Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường
139 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường
140 Hoạt động viễn thám Bộ Tài nguyên và Môi trường
141 Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông
142 Bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân
Văn phòng Quốc hội
143 Hoạt động giám sát của Quốc hội và
Hội đồng nhân dân
Văn phòng Quốc hội
144 Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
145 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,
 việc tang
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
146 Trưng cầu ý dân Văn phòng Quốc hội
147 Dược Bộ Y tế
148 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế
149 Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Bộ Y tế
150 Quản lý trang thiết bị y tế Bộ Y tế
151 Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
152 Đường sắt Bộ Giao thông vận tải
153 Giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải
154 Giao thông đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải
155 Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
156 Hàng không dân dụng Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
157 Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
158 Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông
159 Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Bộ Công an
160 Biển Việt Nam Bộ Ngoại giao
161 Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông
162 Dầu khí Bộ Công Thương
163 Hóa chất Bộ Công Thương
164 Chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
165 Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao
166 Hàm, cấp ngoại giao Bộ Ngoại giao
167 Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao
168 Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
169 Quốc phòng Bộ Quốc phòng
170 Quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính
171 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Tòa án nhân dân tối cao
172 Thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính
173 Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính
174 Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính
175 Thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Tài chính
176 Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương
177 Thương mại Bộ Công Thương
178 Một số hoạt động kinh doanh đặc thù Bộ Tư pháp
179 Thanh niên Bộ Nội vụ
180 Phòng, chống tác hại của rượu, bia Bộ Y tế
181 Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông
182 Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông
183 Giao dịch điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
184 Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông
185 Đăng ký biện pháp bảo đảm Bộ Tư pháp
186 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Bộ Tư pháp
187 Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo
188 Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính
189 Khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
190 Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
191 Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
192 Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Y tế
193 Tổ hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
194 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ
195 Năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học và Công nghệ
196 Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao
197 Thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao
198 Lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
199 Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
200 Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
201 Tổ chức Chính phủ Bộ Nội vụ
202 Tổ chức Quốc hội Văn phòng Quốc hội
203 Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao
204 Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ Nội vụ
205 Quyền lập hội và tổ chức, hoạt động, quản lý hội Bộ Nội vụ
206 Cựu chiến binh Bộ Nội vụ
207 Phá sản Tòa án nhân dân tối cao
208 Chứng minh nhân dân Bộ Công an
209 Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an
210 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Công an
211 Kiến trúc Bộ Xây dựng
212 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang