DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN
Sign In

Các đề mục đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN

 
 
STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an
2 Công an nhân dân Bộ Công an
3 An ninh mạng Bộ Công an
4 Cảnh vệ Bộ Công an
5 Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông
6 Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông
7 Giao dịch điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
8 Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông
9 Cán bộ, công chức Bộ Nội vụ
10 Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Người cao tuổi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Người khuyết tật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Quản lý phân bón Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
17 Giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
18 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
19 Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
20 Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo
21 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ
22 Thanh tra Thanh tra Chính phủ
23 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ
24 Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ
25 Năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học và Công nghệ
26 Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ
27 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ
28 Lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
29 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng
Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
30 An toàn, vệ sinh lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
31 Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao
32 Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
33 Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao
34 Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
35 Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
36 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
37 Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
40 Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41 Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính
42 Khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
43 Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
44 Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
45 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Bộ Tài chính
46 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp
47 Quản lý thuế Bộ Tài chính
48 Chứng khoán Bộ Tài chính
49 Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư
50 Đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư
51 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư
52 Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư
53 Quản lý thị trường Bộ Công Thương
54 Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư
55 Tổ chức Chính phủ Bộ Nội vụ
56 Tổ chức chính quyền địa phương Bộ Nội vụ
57 Tổ chức Quốc hội Văn phòng Quốc hội
58 Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao
59 Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ Nội vụ
60 Tổ chức, hoạt động và quản lý hội Bộ Nội vụ
61 Cựu chiến binh Bộ Nội vụ
62 Phá sản Tòa án nhân dân tối cao
63 Thủ tục bắt giữ tàu bay Tòa án nhân dân tối cao
64 Thủ tục bắt giữ tàu biển Tòa án nhân dân tối cao
65 Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao
66 Tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao
67 Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
68 Thi hành tạm giữ, tạm giam Bộ Công an
69 Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an
70 Chứng minh nhân dân Bộ Công an
71 Công an xã Bộ Công an
72 Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Công an
73 Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng Bộ Công an
74 Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an
75 Phòng, chống ma túy Bộ Công an
76 Cảnh sát môi trường Bộ Công an
77 Quản lý, sử dụng pháo Bộ Công an
78 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Công an
79 Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Công an
80 Cảnh sát cơ động Bộ Công an
81 Căn cước công dân Bộ Công an
82 Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
83 Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
84 Kiến trúc Bộ Xây dựng
85 Kinh doanh bất động sản Bộ Xây dựng
86 Nhà ở Bộ Xây dựng
87 Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng
88 Xây dựng Bộ Xây dựng
89 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ
90 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ
91 Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Y tế
92 Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Bộ Y tế
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang