DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN
Sign In

Các đề mục đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN

 
 
STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an
2 Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Bộ Công an
3 Biển Việt Nam Bộ Ngoại giao
4 Công an nhân dân Bộ Công an
5 An ninh mạng Bộ Công an
6 Cảnh vệ Bộ Công an
7 Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông
9 Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông
10 Giao dịch điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
11 Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông
12 Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông
13 Cán bộ, công chức Bộ Nội vụ
14 Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Người cao tuổi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Người khuyết tật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Dầu khí Bộ Công Thương
19 Hóa chất Bộ Công Thương
20 Quản lý phân bón Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
23 Giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
24 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
25 Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
26 Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 Đường sắt Bộ Giao thông vận tải
28 Giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải
29 Giao thông đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải
30 Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
31 Hàng không dân dụng Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
32 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ
33 Thanh tra Thanh tra Chính phủ
34 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ
35 Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ
36 Năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học và Công nghệ
37 Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ
38 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ
39 Lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
40 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng
Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
41 An toàn, vệ sinh lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
42 Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao
43 Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
44 Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao
45 Hàm, cấp ngoại giao Bộ Ngoại giao
46 Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao
47 Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
48 Một số chính sách đối với người Việt Nam ở
nước ngoài
Bộ Ngoại giao
49 Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
50 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
51 Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
52 Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53 Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
54 Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55 Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
56 Quốc phòng Bộ Quốc phòng
57 Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính
58 Khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
59 Quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính
60 Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
61 Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
62 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Bộ Tài chính
63 Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
64 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp
65 Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông
66 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người
làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Tòa án nhân dân tối cao
67 Quản lý thuế Bộ Tài chính
68 Thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính
69 Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính
70 Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính
71 Thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Tài chính
72 Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương
73 Chứng khoán Bộ Tài chính
74 Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư
75 Đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư
76 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư
77 Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư
78 Một số hoạt động kinh doanh đặc thù Bộ Tư pháp
79 Quản lý thị trường Bộ Công Thương
80 Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư
81 Thương mại Bộ Công Thương
82 Tổ chức Chính phủ Bộ Nội vụ
83 Tổ chức chính quyền địa phương Bộ Nội vụ
84 Tổ chức Quốc hội Văn phòng Quốc hội
85 Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao
86 Thanh niên Bộ Nội vụ
87 Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ Nội vụ
88 Tổ chức, hoạt động và quản lý hội Bộ Nội vụ
89 Cựu chiến binh Bộ Nội vụ
90 Phá sản Tòa án nhân dân tối cao
91 Thủ tục bắt giữ tàu bay Tòa án nhân dân tối cao
92 Thủ tục bắt giữ tàu biển Tòa án nhân dân tối cao
93 Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao
94 Tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao
95 Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
96 Thi hành tạm giữ, tạm giam Bộ Công an
97 Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an
98 Chứng minh nhân dân Bộ Công an
99 Công an xã Bộ Công an
100 Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Công an
101 Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng Bộ Công an
102 Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an
103 Phòng, chống ma túy Bộ Công an
104 Cảnh sát môi trường Bộ Công an
105 Quản lý, sử dụng pháo Bộ Công an
106 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Công an
107 Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Công an
108 Cảnh sát cơ động Bộ Công an
109 Căn cước công dân Bộ Công an
110 Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
111 Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
112 Kiến trúc Bộ Xây dựng
113 Kinh doanh bất động sản Bộ Xây dựng
114 Nhà ở Bộ Xây dựng
115 Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng
116 Xây dựng Bộ Xây dựng
117 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ
118 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ
119 Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Y tế
120 Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Bộ Y tế
121 Phòng, chống tác hại của rượu, bia Bộ Y tế