DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN
Sign In

Các đề mục đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN

 
 
STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an
2 Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Bộ Công an
3 Biên giới quốc gia Bộ Quốc phòng
4 Biển Việt Nam Bộ Ngoại giao
5 Công an nhân dân Bộ Công an
6 Phòng, chống khủng bố Bộ Công an
7 An ninh mạng Bộ Công an
8 Cảnh vệ Bộ Công an
9 Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
10 An toàn thông tin mạng Bộ Thông tin và Truyền thông
11 Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông
12 Công nghệ thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông
13 Giao dịch điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
14 Tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông
15 Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông
16 Đấu giá tài sản Bộ Tư pháp
17 Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
18 Cán bộ, công chức Bộ Nội vụ
19 Viên chức Bộ Nội vụ
20 Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
21 Người cao tuổi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
22 Người khuyết tật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
23 Ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
24 Dầu khí Bộ Công Thương
25 Điện lực Bộ Công Thương
26 Hóa chất Bộ Công Thương
27 Quản lý phân bón Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
29 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
30 Giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
31 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32 Hợp tác xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư
33 Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư
34 Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo
35 Đường sắt Bộ Giao thông vận tải
36 Giao thông đường bộ Bộ Giao thông vận tải
37 Giao thông đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải
38 Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
39 Hàng không dân dụng Việt Nam Bộ Giao thông vận tải
40 Hình sự Bộ Tư pháp
41 Kế toán Bộ Tài chính
42 Kiểm toán độc lập Bộ Tài chính
43 Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ
44 Thanh tra Thanh tra Chính phủ
45 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ
46 Chuyển giao công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
47 Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ
48 Năng lượng nguyên tử Bộ Khoa học và Công nghệ
49 Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ
50 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ
51 Lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
52 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
53 An toàn, vệ sinh lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
54 Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao
55 Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại Bộ Ngoại giao
56 Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
57 Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao
58 Hàm, cấp ngoại giao Bộ Ngoại giao
59 Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế Bộ Ngoại giao
60 Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
61 Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao
62 Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
63 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
64 Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
65 Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
66 Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67 Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68 Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
69 Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 Quốc phòng Bộ Quốc phòng
72 Hải quan Bộ Tài chính
73 Ngân sách nhà nước Bộ Tài chính
74 Đo đạc và bản đồ Bộ Tài nguyên và Môi trường
75 Khí tượng thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường
76 Khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường
77 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Bộ Tài nguyên và Môi trường
78 Hoạt động viễn thám Bộ Tài nguyên và Môi trường
79 Quản lý, sử dụng tài sản công Bộ Tài chính
80 Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
81 Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
82 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Bộ Tài chính
83 Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
84 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp
85 Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư
86 Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông
87 Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông
88 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Tòa án nhân dân tối cao
89 Quản lý thuế Bộ Tài chính
90 Thuế bảo vệ môi trường Bộ Tài chính
91 Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài chính
92 Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính
93 Thuế tiêu thụ đặc biệt Bộ Tài chính
94 Quản lý ngoại thương Bộ Công Thương
95 Chứng khoán Bộ Tài chính
96 Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư
97 Đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư
98 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư
     
99 Một số hoạt động kinh doanh đặc thù Bộ Tư pháp
100 Quản lý thị trường Bộ Công Thương
101 Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư
102 Thương mại Bộ Công Thương
103 Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Văn phòng Quốc hội
104 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân Văn phòng Quốc hội
105 Tổ chức Chính phủ Bộ Nội vụ
106 Tổ chức chính quyền địa phương Bộ Nội vụ
107 Tổ chức Quốc hội Văn phòng Quốc hội
108 Tổ chức Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao
109 Thanh niên Bộ Nội vụ
110 Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Bộ Nội vụ
111 Tổ chức, hoạt động và quản lý hội Bộ Nội vụ
112 Cựu chiến binh Bộ Nội vụ
113 Phá sản Tòa án nhân dân tối cao
114 Thủ tục bắt giữ tàu bay Tòa án nhân dân tối cao
115 Thủ tục bắt giữ tàu biển Tòa án nhân dân tối cao
116 Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao
117 Tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao
118 Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
119 Thi hành tạm giữ, tạm giam Bộ Công an
120 Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an
121 Chứng minh nhân dân Bộ Công an
122 Công an xã Bộ Công an
123 Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Công an
124 Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng Bộ Công an
125 Phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an
126 Phòng, chống ma túy Bộ Công an
127 Cảnh sát môi trường Bộ Công an
128 Quản lý, sử dụng pháo Bộ Công an
129 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Bộ Công an
130 Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Công an
131 Cảnh sát cơ động Bộ Công an
132 Căn cước công dân Bộ Công an
133 Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
134 Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
135 Thể dục, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
136 Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
137 Kiến trúc Bộ Xây dựng
138 Kinh doanh bất động sản Bộ Xây dựng
139 Nhà ở Bộ Xây dựng
140 Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng
141 Xây dựng Bộ Xây dựng
142 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ
143 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ
144 Trưng cầu ý dân Văn phòng Quốc hội
145 Bảo vệ sức khỏe nhân dân Bộ Y tế
146 Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Bộ Y tế
147 Dược Bộ Y tế
148 Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế
149 Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Bộ Y tế
150 Phòng, chống tác hại của rượu, bia Bộ Y tế
151 Quản lý trang thiết bị y tế Bộ Y tế