DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN
Sign In

Các đề mục đang thực hiện

DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC ĐANG THỰC HIỆN

 
STT Tên đề mục Bộ, ngành chủ trì
thực hiện
1 Bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an
2 Công an nhân dân Bộ Công an
3 An ninh mạng Bộ Công an
4 Cảnh vệ Bộ Công an
5 Cán bộ, công chức Bộ Nội vụ
6 Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ
xã hội
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Người cao tuổi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Người khuyết tật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Ưu đãi người có công với cách mạng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Quản lý phân bón Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
13 Thanh tra Thanh tra Chính phủ
14 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ
15 Đo lường Bộ Khoa học và Công nghệ
16 Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ
17 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ
18 Lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng
Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
20 An toàn, vệ sinh lao động Bô Lao động - Thương binh và Xã hội
21 Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
22 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Bộ Ngoại giao
23 Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26 Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27 Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư
28 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Bộ Tài chính
29 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp
30 Quản lý thuế Bộ Tài chính
31 Chứng khoán Bộ Tài chính
32 Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư
33 Đầu tư công Bộ Kế hoạch và Đầu tư
34 Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư
35 Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Bộ Kế hoạch và Đầu tư
36 Quản lý thị trường Bộ Công Thương
37 Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư
38 Tổ chức chính quyền địa phương Bộ Nội vụ
39 Thủ tục bắt giữ tàu bay Tòa án nhân dân tối cao
40 Thủ tục bắt giữ tàu biển Tòa án nhân dân tối cao
41 Tố tụng dân sự Tòa án nhân dân tối cao
42 Tố tụng hành chính Tòa án nhân dân tối cao
43 Tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
44 Thi hành tạm giữ, tạm giam Bộ Công an
45 Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an
46 Công an xã Bộ Công an
47 Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Công an
48 Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng Bộ Công an
49 Phòng, chống ma túy Bộ Công an
50 Cảnh sát môi trường Bộ Công an
51 Quản lý, sử dụng pháo Bộ Công an
52 Quản lý và sử dụng con dấu Bộ Công an
53 Cảnh sát cơ động Bộ Công an
54 Căn cước công dân Bộ Công an
55 Kinh doanh bất động sản Bộ Xây dựng
56 Nhà ở Bộ Xây dựng
57 Quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng
58 Xây dựng Bộ Xây dựng
59 Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nội vụ
Chung nhan Tin Nhiem Mang