Hội thảo về một số vấn đề xây dựng Bộ pháp điển
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Hội thảo về một số vấn đề xây dựng Bộ pháp điển

Ngày 24/7/2014, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về một số vấn đề xây dựng Bộ pháp điển nhằm trao đổi, thảo luận việc triển khai công tác pháp điển tại các cơ quan; tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì và điều hành Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức pháp chế của 27 cơ quan thực hiện pháp điển và tổ chức pháp chế của các Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung chính như: Tổ chức, triển khai thực hiện pháp điển tại các cơ quan thực hiện pháp điển; công tác phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện pháp điển theo đề mục; công tác thu thập văn bản để thực hiện pháp điển theo đề mục; kỹ thuật, nghiệp vụ thực hiện pháp điển và kinh nghiệm của một số nước trong việc thực hiện pháp điển.
 
    

 
Đặc biệt, Hội thảo cũng đã trao đổi, thảo luận và chỉ ra các cách làm hay của các các cơ quan thực hiện pháp điển để cùng nhân rộng cách làm cho các cơ quan khác như: Sớm ban hành Kế hoạch công tác của cơ quan và phân công trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện pháp điển; thành lập tổ công tác do Vụ pháp chế làm thường trực với đại diện Lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức pháp chế sớm tham mưu tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp điển cho các công chức, viên chức thực hiện pháp điển tại các đơn vị thuộc Bộ; bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho công tác pháp điển; xây dựng và phổ biến các tài liệu hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh pháp điển tại các cơ quan; sớm ban hành các văn bản nội bộ của cơ quan theo thẩm quyền để tổ chức, triển khai công tác pháp điển được khoa học, hiệu quả …
Bên canh đó, những lưu ý về về kỹ thuật, nghiệp vụ thực hiện pháp điển cũng như chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong việc thực hiện pháp điển đã thu hút sự quan tâm, tranh luận sôi nổi của các đại biểu tham dự.dự.
 
Kết thúc Hội thảo, Lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản QPPL cảm ơn và ghi nhận những ý kiến pháp biểu, những đóng góp cụ thể của các đại biểu đồng thời kỳ vọng các cơ quan và từng công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác pháp điển cùng với Bộ Tư pháp có sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng thành công Bộ pháp điển./.
 
                                                                                                 Tác giả: Nguyễn Duy Thắng
                                                                     Nguồn: Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Chung nhan Tin Nhiem Mang