Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Pháp điển
Sign In

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ Pháp điển

Tháng 3/2017, Bộ Tư pháp đã biên soạn, tái bản cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật” năm 2014. Cuốn Sổ mới này hướng dẫn chi tiết thêm một số trường hợp chưa rõ và trường hợp đặc thù cần có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời bổ sung hướng dẫn sử dụng Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để giúp các cơ quan thuận lợi trong triển khai thực hiện công tác pháp điển của cơ quan mình.
Chi tiết xin xem file đính kèm./.
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang