Họp bàn triển khai thực hiện pháp điển hệ thống QPPL các chủ đề thuộc Giai đoạn 1
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Họp bàn triển khai thực hiện pháp điển hệ thống QPPL các chủ đề thuộc Giai đoạn 1

Sáng ngày 27/5/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức cuộc họp với đại diện một số Bộ, ngành có các đề mục thuộc các chủ đề phải hoàn thành pháp điển trong Giai đoạn 1 (2014-2017).

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, trong Giai đoạn 1, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển và hoàn thành 17 đề mục thuộc 8 chủ đề gồm: đề mục Công tác dân tộc; Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Chứng thực; Đăng ký và quản lý hộ tịch; Lý lịch tư pháp; Nuôi con nuôi; Quốc tịch Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi; Các công cụ chuyển nhượng; Các tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngoại hối; Phòng, chống rửa tiền; Giá; Hải quan; Ngân sách nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thống kê; Tín ngưỡng, tôn giáo; Tương trợ tư pháp; Công tác văn thư; Lưu trữ.
Tại cuộc họp, các đại biểu thông tin về kết quả triển khai thực hiện và quyết tâm thực hiện pháp điển các đề mục bảo đảm đúng tiến độ, lộ trình. Trong đó, các đề mục có thể hoàn thành trong năm 2015 gồm: đề mục Giá; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính; đề mục Hòa giải cơ sở; Thừa phát lại; Trách nhiệm bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tư pháp…
Cũng tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành cùng trao đổi thảo luận về công tác triển khai thực hiện pháp điển đối với từng đề mục, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gặp phải và đề xuất hướng tháo gỡ khắc phục. Đặc biệt là những khó khăn trong việc xác định văn bản để thu thập phục vụ việc pháp điển đối với mỗi đề mục, công tác phối hợp giữa các cơ quan, giữa các đơn vị trực thuộc tác nghiệp thực hiện pháp điển…
Ngoài ra, cuộc họp cũng đã trao đổi, thông tin các nội dung phục vụ cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển mà Bộ Tư pháp đã xác định là một trong 04 lĩnh vực trọng tâm của Ngành để thực hiện theo dõi trong năm 2015 (theo Quyết định số 909/QĐ-BTP ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015).
Kết thúc cuộc họp, Phó Cục trưởng Đồng Ngọc Ba đánh giá cao và ghi nhận kết quả các công tác triển khai thực hiện pháp điển tại các Bộ, ngành đồng thời mong rằng các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hoàn thành pháp điển các chủ đề đúng lộ trình Giai đoạn 1, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, tiến tới xây dựng thành công Bộ pháp điển./.
                                                                                    Tác giả: Phùng Thị Hương
                     
Chung nhan Tin Nhiem Mang