Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên của Bộ pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên của Bộ pháp điển

Chiều ngày 15/4/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên (trong 265 đề mục của Bộ pháp điển) gồm: Hợp nhất văn bản QPPL; Pháp điển hệ thống QPPL và Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì với sự tham dự của 10 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Về quá trình thực hiện pháp điển, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện pháp điển 3 đề mục này (theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công cho Cục Kiểm tra văn bản QPPL), Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển cho từng đề mục. Các Kế hoạch này đã được gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành để rà soát, xác định các công việc cần thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành từng mục việc của từng Bộ, ngành liên quan.
Sau khi rà soát, xác định các văn bản QPPL sử dụng để pháp điển đối với mỗi đề mục, Cục Kiểm tra văn bản QPPL tiến hành thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp và gửi các Bộ, ngành liên quan để thực hiện pháp điển các QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ, ngành đó theo quy định. Được sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, 3 đề mục này đã được thực hiện, hoàn thành bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng pháp điển.
 
 
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tác nghiệp thực hiện pháp điển các đề mục này của Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL). Các đại biểu đều thống nhất nhận định kết quả pháp điển bảo đảm chất lượng như: sự chính xác, đầy đủ của các QPPL trong các đề mục; sự phù hợp của vị trí QPPL trong đề mục; sự tuân thủ trình tự, thủ tục pháp điển theo đề mục.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định các đề mục: Hợp nhất văn bản QPPL; Pháp điển hệ thống QPPL và Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL và giao Cục Kiểm tra văn bản QPPL sớm hoàn thiện Hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký xác thực theo quy định./.
 
                                                                                          Tác giả: Thanh Loan
                    Nguồn: Phòng Pháp điển hệ thống QPPL - Cục Kiểm tra văn bản QPPL
Chung nhan Tin Nhiem Mang