Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Ngày 22/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) cho các cán bộ, công chức làm công tác pháp điển của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo từng đề mục, Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện pháp điển đối với 23 đề mục. Tại Bộ Tài chính, đồng chí Bộ trưởng đã phân công, giao Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện pháp điển đối với 14 đề mục. Còn 09 đề mục được giao cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị nhằm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL cho hơn 30 công chức làm công tác pháp điển của Vụ Pháp chế, các Tổng cục và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Trong buổi sáng ngày 22/3/2017, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã giới thiệu tổng thể về Bộ pháp điển, công tác xây dựng Bộ pháp điển. Trong đó tập trung hướng dẫn về quy trình, trình tự cũng như kỹ thuật thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục nói chung và đối với các đề mục do Bộ Tài chính chủ trì nói riêng. Theo đó, về quy trình thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục gồm các bước cơ bản như: xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục; thu thập văn bản để pháp điển; rà soát xác định các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi tiến hành thực hiện pháp điển; thực hiện pháp điển; tổng hợp kết quả pháp điển để xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định; hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển sau thẩm định để gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ thông qua theo quy định. Về kỹ thuật pháp điển, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu chi tiết cách sắp xếp các điều, cách ghi chú, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển, đặc biệt hướng dẫn pháp điển một số trường hợp đặc thù mà pháp luật chưa quy định cụ thể.
Đến buổi chiều, đồng chí Trần Tranh Loan và đồng chí Nguyễn Thị Trà là chuyên viên Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đã hướng dẫn các đại biểu thực hành trực tiếp thực hiện pháp điển trên máy tính qua Phần mềm pháp điển. Cụ thể, hướng dẫn các đại biểu cách sử dụng Phần mềm pháp điển, hướng dẫn một cách chi tiết sử dụng các tính năng của Phần mềm pháp điển như: Quản lý danh sách chủ đề; phân công xây dựng đề mục; quản trị danh mục Cơ quan, đơn vị; quản trị danh mục loại văn bản; quản trị danh mục loại cấu trúc; quản trị người dùng hệ thống; quản trị nhật ký hệ thống; phân công pháp điển đề mục; phối hợp phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý kiến nghị xử lý quy phạm pháp luật không phù hợp; theo dõi kiểm tra các kết quả pháp điển tại Bộ, ngành; quản trị người dùng hệ thống; quản trị vai trò; quản trị phân quyền người dùng; quản trị nhật ký hệ thống; thu thập và xử lý văn bản; phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý hồ sơ kết quả pháp điển… 
Kết thúc buổi tập huấn, về cơ bản các đại biểu tham dự đã được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ thuật thực hiện pháp điển cũng như cách sử dụng Phần mềm pháp điển. Tuy nhiên, Phần mềm pháp điển là một trong những phần mềm có nhiều tính năng phức tạp nên tự mỗi người cũng cần phải tự nghiên cứu, thực tập thêm trên Phần mềm trong quá trình thực hiện pháp điển.
Trần Thanh Loan
Chung nhan Tin Nhiem Mang