Tình hình thực hiện pháp điển
Sign In

Tình hình thực hiện pháp điển

Cuộc họp trao đổi, thảo luận việc triển khai thực hiện pháp điển một số đề mục có hệ thống quy phạm pháp luật tương đối ổn định

(20/11/2015)

Ngày 19/11/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc họp trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác pháp điển đối với một số đề mục có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, cùng với sự tham dự của đại điện một số đơn vị được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục tại các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp tổ chức Họp thẩm định kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đề mục Cơ yếu

(13/11/2015)

Chiều ngày 13/11/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Cơ yếu và đề mục Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, cùng với sự tham dự của 12 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Họp bàn triển khai thực hiện pháp điển hệ thống QPPL các chủ đề thuộc Giai đoạn 1

(27/05/2015)

Sáng ngày 27/5/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức cuộc họp với đại diện một số Bộ, ngành có các đề mục thuộc các chủ đề phải hoàn thành pháp điển trong Giai đoạn 1 (2014-2017).

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức họp định kỳ lần thứ 2 về việc triển khai công tác pháp điển hệ thống QPPL với một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

(20/05/2015)

Sáng ngày 20/5/2015, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức cuộc họp với một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để trao đổi, thảo luận về việc triển khai công tác pháp điển hệ thống QPPL. Trong đó tập trung vào việc thực hiện pháp điển các đề mục có thời hạn hoàn thành trong năm 2015 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện các đề mục có thời hạn hoàn thành trong năm 2016.

Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I năm 2015

(22/04/2015)

Sáng ngày 22/4/2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án “Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện - GIG” tổ chức thành công Hội thảo định kỳ công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật quý I/2015. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo với sự tham gia của đại diện các cơ quan thực hiện công tác pháp điển QPPL; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục và một số Cộng tác viên, chuyên gia trong lĩnh vực pháp điển, xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên của Bộ pháp điển

(15/04/2015)

Chiều ngày 15/4/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục đầu tiên (trong 265 đề mục của Bộ pháp điển) gồm: Hợp nhất văn bản QPPL; Pháp điển hệ thống QPPL và Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cuộc họp do Thứ trưởng Đinh Trung Tụng - Chủ tịch Hội đồng chủ trì với sự tham dự của 10 thành viên đại diện cho các Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Chung nhan Tin Nhiem Mang