Bộ Y tế tổ chức Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho một số đơn vị thuộc Bộ
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Y tế tổ chức Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho một số đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2016, ngày 03/11/2016, Bộ Y tế đã tổ chức Lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với sự tham dự là các công chức trực tiếp thực hiện pháp điển của các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng Phòng Phòng Pháp điển hệ thống QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trình bày, phân tích về kỹ thuật thực hiện pháp điển cũng như giới thiệu về tổng quan Phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Ngoài ra, các Báo cáo viên đến từ Cục Kiểm tra văn bản QPPL của Bộ Tư pháp (đồng chí Trần Thanh Loan, Phùng Thị Hương) tham dự Lớp tập huấn cũng đã hướng dẫn đại biểu cách sử dụng Phần mềm pháp điển, cách quản lý hoạt động pháp điển của Bộ, ngành trên Phần mềm và quy trình, kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trên Phần mềm pháp điển. Đặc biệt, các Báo cáo viên đã hướng dẫn một cách chi tiết sử dụng các tính năng của Phần mềm pháp điển như: Quản lý danh sách chủ đề; phân công xây dựng đề mục; quản trị danh mục Cơ quan, đơn vị;  quản trị danh mục loại văn bản; quản trị danh mục loại cấu trúc; quản trị người dùng hệ thống; quản trị nhật ký hệ thống; phân công pháp điển đề mục; phối hợp phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý kiến nghị xử lý quy phạm pháp luật không phù hợp; theo dõi kiểm tra các kết quả pháp điển tại Bộ, ngành; quản trị người dùng hệ thống; quản trị vai trò; quản trị phân quyền người dùng; quản trị nhật ký hệ thống; thu thập và xử lý văn bản; phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý hồ sơ kết quả pháp điển: Cho phép người dùng của đơn vị chủ trì thực hiện pháp điển tạo lập, quản lý các hồ sơ kết quả pháp điển, gửi hồ sơ về Bộ Tư pháp để thẩm định… 

Kết thúc buổi tập huấn, về cơ bản các đại biểu tham dự đã được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng sử dụng Phần mềm pháp điển. Tuy nhiên, để sử dụng thành thạo Phần mềm pháp điển này, các Báo cáo viên cũng lưu ý rằng đây là một trong những phần mềm có nhiều tính năng phức tạp nên tự mỗi người cũng cần phải tự nghiên cứu, thực tập thêm trên Phần mềm trong quá trình thực hiện pháp điển.
Bế mạc Lớp tập huấn, đồng chí Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đánh giá cao về hiệu quả của việc tập huấn này và hy vọng thông qua những kiến thức được trang bị, các đại biểu tham dự tiếp tục tự nghiên cứu để sử dụng thành thạo Phần mềm pháp điển và sớm triển khai thực hiện việc pháp điển của đơn vị mình.
Trần Thanh Loan