Tổ chức họp góp ý Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Tổ chức họp góp ý Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, trong ngày 09/3/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp góp ý Dự thảo Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển (tài liệu dành cho học viên). Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; bà Đào Thị Thu An - Quản lý dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam - chủ trì cuộc họp; chuyên gia tư vấn, chuyên gia phản biện, các đại biểu đại diện một số Bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại cuộc họp, bà Trần Thanh Loan - Phó trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL thay mặt nhóm chuyên gia tư vấn đã trình bày Dự thảo Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển. Tài liệu tập huấn được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan về công tác pháp điển hệ thống QPPL đồng thời hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ pháp điển và cách thức khai thức, sử dụng Bộ pháp điển điện tử.

Tiếp theo đó, các chuyên gia phản biện và các đại biểu tham dự đã nhận xét, góp ý để Dự thảo tiếp tục được hoàn thiện. Các đại biểu đánh giá Dự thảo Tài liệu tập huấn có ý nghĩa thiết thực, có giá trị đối với các cán bộ làm công tác pháp điển cũng như đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các chuyên gia và đại biểu tham dự đã đóng góp các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Tài liệu, cụ thể: đề xuất nghiên cứu thể hiện sơ đồ quy trình các bước thực hiện pháp điển, bổ sung thêm các hình ảnh minh họa trong các thao tác hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để người đọc dễ theo dõi và tác nghiệp.

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Duy Thắng đã tổng kết các ý kiến góp ý và đề nghị nhóm chuyên gia tư vấn nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tài liệu tập huấn. Đồng thời, ông Nguyễn Duy Thắng đã cảm ơn các chuyên gia và đại biểu đã dành thời gian tham dự cuộc họp; cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Dự án EU JULE, UNDP đối với Bộ Tư pháp nói chung và Cục Kiểm tra văn bản QPPL nói riêng trong thời gian qua.
 
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang