Họp các bộ, ngành trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác pháp điển
Sign In

Tin hoạt động

Họp các bộ, ngành trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác pháp điển

Ngày 11/4/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với tổ chức pháp chế các bộ, ngành để trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc gặp phải và định hướng triển khai thực hiện công tác pháp điển trong thời gian tới. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL báo cáo tình hình triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển trong thời gian qua tại các bộ, ngành. Sau gần 05 năm triển khai thực hiện, công tác pháp điển hệ thống QPPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực đáng được ghi nhận, cụ thể: Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Bộ pháp điển bao gồm 45 chủ đề với 265 đề mục. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai công tác pháp điển bảo đảm hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ đặc biệt hoàn thành pháp điển trước tiến độ đối với một số đề mục có hệ thống QPPL ổn định và có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 87/265 đề mục, trong đó có 67 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt thông qua. Các đại biểu tham dự cuộc họp thông tin trao đổi về tình hình triển khai thực hiện pháp điển các đề mục tại bộ, ngành mình. Về cơ bản, các đề mục được thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số bộ, ngành cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định; nhiều đề mục còn chưa được triển khai thực hiện; nhân sự và kinh phí chưa được bố trí đầy đủ… Để khắc phục vấn đề này và định hướng triển khai thực hiện năm 2018 và 2019 bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tổ chức pháp chế các bộ ngành cần sớm báo cáo và kiến nghị cụ thể đối với Lãnh đạo Bộ để quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện bảo đảm thực hiện công tác pháp điển chất lượng, đúng tiến độ.
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL đánh giá cao kết quả thực hiện pháp điển của các bộ, ngành đồng thời kỳ vọng tổ chức pháp chế các bộ, ngành tiếp tục đồng hành với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trong việc tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ngành triển khai thực hiện công tác pháp điển bảo đảm hiệu quả nhất trong thời gian tới.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang