Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ
Sign In

Tin hoạt động

Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp điển, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-BNV ngày 12/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ. Theo đó, Bộ Nội vụ đã pháp điển xong và trình Chính phủ thông qua 02/11 đề mục thuộc thẩm quyền. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ triển khai thực hiện pháp điển đối với ít nhất 07/11 đề mục thuộc thẩm quyền. Để bao đảm tiến độ, chất lượng công tác pháp điển các đề mục, ngày 17/5/2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL cho các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì cùng với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và 20 công chức đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPP, Bộ Tư pháp giới thiệu tổng thể về Bộ pháp điển, công tác xây dựng Bộ pháp điển cũng như quy trình, kỹ thuật thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục. Cụ thể như: Cách xây dựng Kế hoạch thực hiện pháp điển đối với mỗi đề mục; Cách thu thập văn bản để pháp điển; Thực hiện rà soát xác định các QPPL mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế để xử lý, kiến nghị xử lý trước khi tiến hành thực hiện pháp điển; Thực hiện pháp điển; Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển sau thẩm định để gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ thông qua theo quy định. Về kỹ thuật pháp điển, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu chi tiết cách sắp xếp các điều, cách ghi chú, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển, đặc biệt hướng dẫn pháp điển một số trường hợp đặc thù mà pháp luật chưa quy định cụ thể. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Duy Thắng lưu ý các trường hợp đặc thù đối với quy trình cũng như kỹ thuật thực hiện pháp điển các đề mục do Bộ Nội vụ thực hiện như: Bộ Nội vụ cần phối hợp với các cơ quan khác trong việc xác định văn bản có nội dung thuộc đề mục Thi đua, khen thưởng, đề mục Tổ chức, hoạt động và quản lý hội; các cơ quan liên quan đến phạm vi điều chỉnh của đề mục như Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam; Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam; Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu về những tính năng, cách sử dụng Phần mềm pháp điển như: Quản lý danh sách chủ đề; phân công xây dựng đề mục; quản trị danh mục Cơ quan, đơn vị; quản trị danh mục loại văn bản; quản trị danh mục loại cấu trúc; quản trị người dùng hệ thống; quản trị nhật ký hệ thống; phân công pháp điển đề mục; phối hợp phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý kiến nghị xử lý quy phạm pháp luật không phù hợp; theo dõi kiểm tra các kết quả pháp điển tại Bộ, ngành; quản trị người dùng hệ thống; quản trị vai trò; quản trị phân quyền người dùng; quản trị nhật ký hệ thống; thu thập và xử lý văn bản; phân công pháp điển văn bản QPPL; quản lý hồ sơ kết quả pháp điển… Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi với báo cáo viên về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp điển đối với văn bản hợp nhất, văn bản ban hành kèm theo...
Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe đại diện Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ chia sẻ về những kinh nghiệm đối với việc pháp điển hệ thống QPPL trong các đề mục thuộc chủ đề Văn thư, lưu trữ. Theo đó, đại diện Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước nhấn mạnh đến việc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của các văn bản QPPL sử dụng để pháp điển vào đề mục, kỹ thuật thực hiện pháp điển và chuẩn bị Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định kết quả pháp điển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế  đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện pháp điển và khẳng định đây là nhiệm vụ mới, khó trong một buổi không thể truyền tải được hết được những kỹ thuật pháp điển. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị các cán bộ, công chức cần tập trung phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện pháp điển các đề mục để bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Buổi tập huấn được diễn ra rất nghiêm túc, các đại biểu tham dự chăm chú lắng nghe và trao đổi, thảo luận sôi nổi. Qua đó, về cơ bản, sau buổi tập huấn này, các đại biểu đã xác định được phạm vi những công việc của mình, những việc cần làm ngay cũng như nắm được kiến thức, kỹ năng để triển khai thực hiện công tác pháp điển của đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang