Nâng cấp Phần mềm pháp điển và hướng tới mục tiêu “hoàn thành sớm” Bộ pháp điển vào năm 2020
Sign In

Tin hoạt động

Nâng cấp Phần mềm pháp điển và hướng tới mục tiêu “hoàn thành sớm” Bộ pháp điển vào năm 2020

Sáng ngày 04/9/2018, được sự chỉ dạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội thảo trao đổi, thảo luận, góp ý về nâng cấp Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL. Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện các cơ quan, thực hiện pháp điển các bộ, ngành và một số chuyên gia trong công tác pháp điển.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đã thông tin đến các đại biểu tham dự về những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện pháp điển những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2018 - 2019. Theo đó, trong thời gian qua, với hệ thống thể chế đầy đủ và toàn diện; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL, công tác pháp điển đang dần từng bước được các bộ, ngành triển khai bài bản và đi vào nề nếp. Về cơ bản, các bộ, ngành đã và đang tập trung triển khai thực hiện pháp điển các đề mục một cách chủ động, đồng đều, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đến nay, các bộ, ngành đã pháp điển xong 94/265 đề mục (trong đó có 67 đề mục đã được Chính phủ đã thông qua và 27 đề mục đang được trình). Từ kết quả trên, Cục Kiểm tra văn bản QPPL dự kiến nếu kết hợp sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện của các bộ, ngành và sự hỗ trợ của Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL thì Bộ pháp điển sẽ sớm hoàn thành trong năm 2020.

Tại Hội thảo, đồng chí Phùng Thị Hương - chuyên viên Phòng Pháp điển và Hợp nhất văn bản QPPL đã trình bày đến các đại biểu về một số thay đổi cũng như tính năng mới của Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL và giao diện hiển thị mới của Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Theo đó, để phù hợp với thể chế hiện hành (Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015) và hỗ trợ tối đa cho người trực tiếp thực hiện pháp điển, Phần mềm dự kiến nâng cấp những nội dung sau: thu thập được các văn bản QPPL không có số, ký hiệu; kiểm soát được thông tin về cơ quan thực hiện pháp điển đối với từng văn bản QPPL; thu thập được văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản (nằm dưới mỗi văn bản được sửa đổi bổ sung); thay đổi mẫu Danh mục văn bản các văn bản QPPL đã được thu thập để pháp điển vào đề mục (xem tại Phụ lục kèm theo); xác định và xác lập được cấu trúc tiểu mục; thay đổi giao diện sửa cấu trúc văn bản QPPL; cung cấp chính xác thông tin về lỗi cấu trúc; bổ sung chức năng biên tập hình ảnh, đính kèm file tại mỗi điều khi sửa cấu trúc văn bản; bổ sung chức năng thay đổi cha cho từng cấu trúc; bổ sung chức năng quản lý văn bản phục vụ việc theo dõi, thống kê, báo cáo trong công tác pháp điển; số của cấu trúc chương, mục, tiểu mục bổ sung có cả phần chữ và phần số; hỗ trợ tự động sắp xếp các điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành, điều khoản chuyển tiếp khi được thêm vào cấu trúc của đề mục; hỗ trợ ghi chú điều được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ bởi nhiều điều trong cùng 01 văn bản hoặc nhiều điều trong nhiều văn bản khác nhau; hỗ trợ đính kèm file phụ lục, biểu mẫu dưới dạng file word, file hình ảnh, file nén; hiển thị/xem Danh mục văn bản pháp điển vào đề mục (có thể tải xuống dưới dạng file word). Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã có những trao đổi, góp ý cụ thể về những tính năng cũ cũng như những tính năng mới của Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL.

Kết thúc Hội thảo, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các đại biểu tham dự và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp phần hoàn thiện hơn Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL nói riêng cũng như công tác xây dựng Bộ pháp điển nói chung. Đồng thời đồng chú Hoàng Xuân Hoan nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện pháp điển trực tiếp trên Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL. Cục Kiểm tra văn bản QPPL sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ các bộ, ngành sử dụng hiệu quả Phần mềm pháp điển hệ thống QPPL.
Vũ Thị Mai
Chung nhan Tin Nhiem Mang