Tổ chức họp góp ý Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ Pháp điển (tài liệu dành cho Tập huấn viên)
Sign In

Tin hoạt động

Tổ chức họp góp ý Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ Pháp điển (tài liệu dành cho Tập huấn viên)

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, ngày 14/3/2022, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp góp ý đối với Dự thảo Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển (tài liệu dành cho Tập huấn viên). Cuộc họp góp ý được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; bà Đào Thị Thu An - Quản lý dự án tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam - chủ trì cuộc họp. Cuộc họp có sự tham gia của chuyên gia tư vấn, các chuyên gia phản biện, các đại biểu đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các trường Đại học có chuyên ngành luật, các đại biểu công tác trong lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa phương: Lai Châu, Hà Nam, Hưng Yên và một số luật sư trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Tại cuộc họp, chuyên gia tư vấn, TS. Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trình bày Dự thảo Tài liệu tập huấn về cách thức sử dụng Bộ pháp điển (tài liệu dành cho Tập huấn viên). Tài liệu tập huấn được xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp điển cho công chức, cán bộ ngành cũng như kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Tiếp theo đó, các chuyên gia phản biện và các đại biểu tham dự đã nhận xét, có ý kiến góp ý để Dự thảo tiếp tục được hoàn thiện. Dự thảo Tài liệu tập huấn được các chuyên gia đánh giá cao, có nhiều ưu điểm như: Tài liệu được thiết kế toàn diện, đầy đủ các nội dung về kiến thức lý thuyết và bài tập thực hành; hình thức của Tài liệu tập huấn mới mẻ, hấp dẫn với các hình ảnh minh họa, sơ đồ, bảng biểu giúp tập huấn viên dễ dàng ghi nhớ nội dung. Các nội dung về giám sát, đánh giá, phương pháp tập huấn có tính sáng tạo, tính mới và tính hiện đại trong giảng dạy hiện nay.
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các chuyên gia và đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Tài liệu như: bổ sung thời gian cho hoạt động khởi động, bổ sung kế hoạch, phương pháp trong trường hợp tập huấn qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến...

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Duy Thắng đã tổng kết các ý kiến góp ý và đề nghị nhóm chuyên gia tư vấn nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Tài liệu tập huấn. Đồng thời, ông Nguyễn Duy Thắng đã cảm ơn các chuyên gia và đại biểu đã dành thời gian tham dự cuộc họp; cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Dự án EU JULE, UNDP đối với Bộ Tư pháp nói chung và Cục Kiểm tra văn bản QPPL nói riêng trong thời gian qua.
Hoàng Như Quỳnh
Chung nhan Tin Nhiem Mang