Bộ pháp điển được giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng tại tỉnh Gia Lai
Sign In

Tin hoạt động

Bộ pháp điển được giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng tại tỉnh Gia Lai

Ngày 17/5/2024, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến các đại biểu đang công tác tại các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân; Phòng Tư pháp; các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp và một số luật sư, luật gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu về vai trò, ý nghĩa cũng như những thông tin khái quát về công tác xây dựng Bộ pháp điển của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Thắng cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hệ thống pháp luật Việt Nam với số lượng lớn, phức tạp như hiện nay thì việc xây dựng Bộ pháp điển là hết sức cần thiết, góp phần tạo bước chuyển biến mới cơ bản về chất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, nâng cao tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống quy phạm pháp luật và nhằm hướng tới chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của nước ta. Bộ pháp điển giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực và góp phần nâng cao sự tin tưởng của người dân vào hệ thống pháp luật và đồng thời, tạo thuận lợi cho các bộ, ngành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình. Bộ pháp điển đến nay đã cơ bản hoàn thành và được đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn).
Để tiếp tục phát huy giá trị của Bộ pháp điển, ngày 02/02/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 với 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: (1) Rà soát, hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định; (2) Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm Bộ pháp điển sắp xếp hợp lý, khoa học hơn, thuận lợi trong tra cứu; (3) Tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng; (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; (5) Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển.
Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, bố trí điều kiện bảo đảm và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện:
(1) Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua đó, từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản QPPL và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường ngày của cơ quan, đơn vị;
(2) Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương (có thể tham khảo tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đường link truy cập: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4;
(3) Tổ chức các Lớp tập huấn đối với Báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu về Bộ pháp điển và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để các tập huấn viên sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình;
(4) Tích hợp Bộ pháp điển điện tử theo đường link tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn vào Cổng thông tin điện tử của địa phương, Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị.
Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã giới thiệu và hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển theo cấu trúc, chủ đề, đề mục, danh mục văn bản, cách tra cứu theo từ khóa tìm kiếm.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã đánh giá cao về Bộ pháp điển và đề xuất Bộ Tư pháp trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để Bộ pháp điển được xã hội biết đến nhiều hơn.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng mong muốn các đại biểu tích cực khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, giới thiệu, lan tỏa Bộ pháp điển đến đồng nghiệp để Bộ pháp điển sớm đi vào cuộc sống, đồng thời, tham gia góp ý thêm để Bộ pháp điển tiếp tục được hoàn thiện, trở thành kênh tra cứu, áp dụng pháp luật hiệu quả dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, luật sư trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Huỳnh Hữu Phương
Chung nhan Tin Nhiem Mang