Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về Dân quân tự vệ
Sign In

Nghiên cứu trao đổi

Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về Dân quân tự vệ

Hệ thống các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực quy định về Dân quân tự vệ
 
Trần Thanh Loan