Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán
Sign In

Tin hoạt động

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính tổ chức Tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán

Tại Kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao chủ trì thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Để thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về pháp điển hệ thống QPPL cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 11/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị hoạt động pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo; công chức được giao trực tiêp thực hiện pháp điển.

Sau khi phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã thông tin về tình hình thực hiện pháp điển hệ thống QPPL của Bộ Tài chính nói chung, định hướng triển khai pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Theo đó, hiện nay Bộ Tài chính đã hoàn thành và trình Chính phủ thông qua được 06/23 đề mục (Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Giá; Trưng mua, trưng dụng tài sản; Kinh doanh bảo hiểm; Quản lý nợ công; Thuế thu nhập cá nhân); đã thẩm định 05/23 đề mục(Phí và lệ phí; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thuế tài nguyên; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) và một số đề mục đang được triển khai thực hiện. Đề mục Chứng khoán là đề mục số 4 thuộc chủ đề số 34 (Thương mại, đầu tư, chứng khoán) theo Quyết định số 2695/QĐ-BTC dự kiến pháp điển trong năm 2019. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống QPPL đang có nhiều biến động, chưa thực sự ổn định nên chưa thể thực hiện sớm đề mục Chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán đang chuẩn bị


Tại buổi Tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã trình bày khái quát về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; quy trình thực hiện pháp điển và kết quả pháp điển quy phạm pháp luật gồm 07 bước, cụ thể: Xây dựng kế hoạch thực hiện pháp điển; Tập hợp, thu thập, rà soát và xử lý hoặc kiến nghị xử lý quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp; Thực hiện pháp điển theo đề mục; Kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục; Xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định; Chỉnh lý và ký xác thực kết quả pháp điển; cập nhật quy phạm pháp luật mới; một số kỹ thuật cơ bản trong pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã giới thiệu về Cổng thông tin điện tử pháp điển, hướng dẫn cách tra cứu, sử dụng đối với kết quả pháp điển đã được Chính phủ thông qua trong Bộ pháp điển cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham dự Hội nghị.

Ngoài ra, đồng chí Phùng Thị Hương - chuyên viên Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL đã hướng dẫn các đại biểu tham dự kỹ thuật thực hiện pháp điển và thực hành pháp điển trên Phần mềm pháp điển điện tử đối với đề mục Chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì thực hiện.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lắng nghe; trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến công tác thực hiện pháp điển, kỹ thuật thực hiện pháp điển pháp điển, đặc biệt là những nội dung liên quan đến pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Qua đó, các công chức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã xác định được tầm quan trọng cũng như các nhiệm vụ cụ thể đối với việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Buổi tập huấn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán kết thúc đã đạt được những thành công, hiệu quả nhất định và góp phần quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật cũng như việc tra cứu, áp dụng kết quả pháp điển trong Bộ pháp điển cho cán bộ, công chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đó phục vụ hiệu quả cho công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán cũng như công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính./.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang