Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Hà Nội
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Hà Nội

Sáng 28/6/2019, tại Học Viện Tư pháp, thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện cơ quan, đơn vị thuộc 27 Bộ, ngành và hơn 500 đại biểu các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; một số luật sư trên địa bàn của một số tỉnh thuộc khu vực Miền Bắc; công chức, viên chức và học viên của Học viện Tư pháp, Học viên An Ninh, Học viện Cảnh sát.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL giới thiệu về sự cần thiết phải xây dựng Bộ pháp điển cũng như thông tin khái quát về công tác xây dựng Bộ pháp điển hiện nay và việc đưa Bộ pháp điển vào khai thác, sử dụng miễn phí. Theo đó, Ở Trung ương có khoảng 10 nghìn văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực áp dụng. Các quy định về một vấn đề cụ thể có thể nằm tản mát, phân tán trong nhiều văn bản dẫn đến khó khăn trong tiếp cận, tra cứ, tìm kiếm các quy định theo từng vấn đề, lĩnh vực. Thậm chí, trong hệ thống văn bản QPPL hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật... Trước tình hình đó, ngày 16/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển. Cho đến nay, các bộ, ngành đã xây dựng được gần một nửa Bộ pháp điển - Chính phủ đã thông qua 94 đề mục; Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ thông qua thêm 26 đề mục. Còn 145 đề mục đang và chưa thực hiện pháp điển. Dự kiến năm 2021 sẽ hoàn thành sớm Bộ pháp điển (sớm hơn 02 năm so với lộ trình xây dựng Bộ pháp điển tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tuớng Chính phủ). Thông qua Hội nghị này, đồng chí Ba mong muốn các đại biểu tham gia góp ý thêm để Bộ pháp điển được hoàn thiện và đi vào cuộc sống, trở thành kênh tra cứu, áp dụng pháp luật hiệu quả dành cho các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng; vừa giúp đẩy mạnh công tác phổ biến, tiếp cận pháp luật, vừa góp phần công khai, minh bạch hệ thống pháp luật.
Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội nghị, giới thiệu về Bộ pháp điển

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL giới thiệu về Bộ pháp điển và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Theo đó, pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các QPPL đang còn hiệu lực trong các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành để xây dựng Bộ pháp điển. Bộ pháp điển gồm 45 chủ đề, mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (có với 265 đề mục thuộc 45 chủ đề). Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai công tác pháp điển bảo đảm hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ đặc biệt hoàn thành pháp điển trước tiến độ đối với một số đề mục có hệ thống QPPL ổn định và có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.  Giới thiệu về Bộ pháp điển và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đã tập trung trình bày các nội dung như: các hình thức pháp điển hệ thống QPPL trên thế giới; cách thức pháp điển hệ thống QPPL ở Việt Nam; nguyên tắc thực hiện pháp điển; cấu trúc của Bộ pháp điển; giá trị sử dụng Bộ pháp điển; công tác xây dựng Bộ pháp điển… Qua đó, đồng chí Thắng cũng đánh giá và chỉ ra một số ý nghĩa cơ bản của Bộ pháp điển như: giúp cá nhân, tổ chức tiện lợi trong việc tìm kiếm, tra cứu, thỏa mãn nhu cầu sử dụng và tìm hiểu các quy định của pháp luật; bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật và góp phần nâng cao sự tin tưởng của người dân vào hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống QPPL; tạo thuận lợi trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh các ý nghĩa nêu trên thì Bộ pháp điển cũng có những hạn chế nhất định như không thực hiện pháp điển các QPPL đã hết hiệu lực, án lệ và tập quán.
Đồng chí Nguyễn Duy Thắng hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển Đại tá Nguyễn Văn Thông, Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đánh giá cao về sự cần thiết xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước và đặc biệt ghi nhận Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển một cách hiệu quả, chất lượng, vượt tiến độ đề ra giúp Bộ pháp điển sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có một số mong muốn và đề xuất Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm hoàn thành Bộ pháp điển; dịch Bộ pháp điển sang tiếng Anh và nghiên cứu pháp điển về mặt nội dung đối với những đề mục có hệ thống văn bản QPPL tương đối ổn định.
Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đồng Ngọc Ba tin tưởng Bộ Pháp điển sau khi đưa vào khai thác, sử dụng sẽ hữu ích đối với nhu cầu tra cứu tìm hiểu về văn bản QPPL của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Để Bộ pháp điển ngày càng được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, tìm kiếm các quy định của pháp luật đang còn hiệu lực cũng như sớm đưa Bộ pháp điển vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đồng chí Đồng Ngọc Ba ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để Bộ Tư pháp nghiên cứu, báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp.
Phùng Thị Hương
Chung nhan Tin Nhiem Mang