Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2019
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2019

Thực hiện Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) về y tế năm 2019 của Bộ Y tế, ngày 17/10/2019, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển nói chung và kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế nói riêng. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Hội nghị do Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế chủ trì. Hội nghị có sự tham gia của sự tham gia của 02 Báo cáo viên Bộ Tư pháp là đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Thanh Loan – Chuyên viên Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp và các cán bộ, công chức thuộc Bộ Y tế; đại diện một số Viện, Bệnh viện, Trung tâm trực thuộc Bộ Y tế; đại diện một số Sở Y tế khu vực phía bắc và các tổ chức có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò của công tác pháp điển và hoạt động tích cực của Bộ Y tế trong triển khai công tác này, theo đó hiện nay Bộ Y tế đã hoàn thành được 09/14 đề mục (07 đề mục đã được Chính phủ thông qua, 02 đề mục đã được Bộ Tư pháp thẩm định), đang thực hiện pháp điển 02 đề mục, các đề mục còn lại dự kiến hoàn thành năm 2021. Ngoài ra, Bộ Y tế còn phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện pháp điển đối với các văn bản QPPL do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo như Đề mục Giám định tư pháp, Thống kê, Viên chức…

Để hướng dẫn việc tra cứu, áp dụng Bộ pháp điển điện tử và kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế cho cán bộ, công chức trong ngành y tế, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp đã giới thiệu về Bộ pháp điển điện tử và hướng dẫn chi tiết về các thông tin, cách tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển. Với những tính năng, giá trị áp dụng của Bộ pháp điển điện tử, nhiều đại biểu trong Hội nghị đã đề xuất: Bộ Tư pháp và các bộ, ngành cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, giới thiệu về Bộ pháp điển cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được biết để thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật. Đồng thời, một số đơn vị trong ngành y tế như Viện Chiến lược chính sách y tế, Công đoàn y tế Việt Nam…cũng có đề nghị được hướng dẫn, phổ biến về Bộ pháp điển điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và đại diện một số đơn vị cũng đề nghị việc liên kết Bộ pháp điển trên các Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Kết thúc Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế, Ths. Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đã kết luận và khẳng định Hội nghị về công tác pháp điển năm 2019 đã diễn ra rất thành công, qua đó đã giới thiệu, phổ biến và hướng dẫn được đầy đủ, chi tiết việc tra cứu, áp dụng Bộ pháp điển nói chung và kết quả pháp điển hệ thống QPPL về y tế nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế. Đồng thời, để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) Bộ Y tế cũng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức cần tích cực sử dụng, ứng dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển của Bộ Y tế trong áp dụng và thi hành pháp luật.
Phạm Thị Hảo - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế
Chung nhan Tin Nhiem Mang