Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Sign In

Tin hoạt động

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Trong hai ngày 25 và 26/8/2017, được sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia (NLD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ năng thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tại tỉnh Thanh Hóa. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, đồng chí Trần Thị Hải Yến-Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, cùng với sự tham gia của hơn 30 đại biểu là những công chức được giao trực tiếp thực hiện công tác pháp điển tại các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và 02 Báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp là đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Trưởng phòng Pháp điển và đồng chí Nguyễn Thị Trà - Chuyên viên phòng Pháp điển - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/20147 của Thủ thướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện pháp điển 13 đề mục thuộc Chủ đề số 24. Chủ đề này có thời hạn hoàn thành trong giai đoạn 3 (2020 - 2023). Tuy nhiên, trên tinh thần thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển tương đối ổn định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm thực quyền pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09/02/2015 của Bộ trưởng), trong đó đưa vào thực hiện pháp điển sớm 1 số đề mục. Đến nay đã thực hiện pháp điển xong đề mục Đê điều và đề mục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; đang thực hiện pháp điển 03 đề mục khác.

Nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác pháp điển theo Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09/02/2015 của Bộ trưởng,năm 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng pháp điển cho cán bộ, công chức của các đơn vị trực thuộc. Để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực hiện pháp điển đồng thời trang bị kiến thức sử dụng Phần mềm pháp điển (do Bộ Tư pháp xây dựng và mới đưa vào sử dụng năm 2016), đợt này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức buổi tập huấn chuyên sâu để đáp ứng được yêu cầu thực hiện pháp điển trên Phần mềm pháp điển.
Tại buổi tập huấn,đồng chí Nguyễn Duy Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Trà đã giới thiệu, hướng dẫn tổng thể về công tác pháp điển và thực hiện pháp điển trên Phần mềm. Trong đó, tập trung hướng dẫn quy trình, kỹ thuật thực hiện pháp điển theo đề mục và kỹ thuật pháp điển trên Phần mềm pháp điển. Đặc biệt, Hội nghị đã giành trọn hai buổi để các đại biểu thực hành pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 03 đề mục thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn dưới sự hướng dẫn của các Báo cáo viên gồm: đề mục Phòng chống thiên tai; đề mục Quản lý sản xuất, kinh doanh muối và đề mục thú y.Tại buổi tập huấn, các chuyên gia hướng dẫn cụ thể từng thao tác trên Phần mềm như thu thập và xử lý văn bản; phân công cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển đối với từng văn bản;thực hiện pháp điển, ghi chú, chỉ dẫn, quản lý hồ sơ kết quả pháp điển và các nhóm thực hành sẽ thao tác đối với từng đề mục của đơn vị mình.Việc thực hành pháp điển đối với đề mục cụ thể giúp cho các đại biểu vận dụng được các kiến thức đã được tập huấn, từ đó nắm được các kỹ thuật thực hiện pháp điển đối với một số trường hợp văn bản cụ thể.
Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Pháp chế nhấn mạnh công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là nhiệm vụ mới, kỹ thuật thực hiện phức tạp, vì vậy đề nghị các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện pháp điển cần quan tâm và thực hiện tốt. Đối với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cần tiến hành pháp điển ngay đối với đề mục quản lý sản xuất, kinh doanh muối, đề mục Phòng, chống thiên tai; Cục Thú y cần sớm triển khai ngay việc rà soát, lập danh mục văn bản dự kiến sử dụng để pháp điển và xây dựng kế hoạch pháp điển đề mục. Đối với các đơn vị khác cần quan tâm thực hiện để đảm bảo công tác pháp điển được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. 
Nguyễn Vân - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chung nhan Tin Nhiem Mang